Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Neki statistički pokazatelji o civilnom društvu u Hrvatskoj Detalji   PDF
Gojko Bežovan, Marina Vugec
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Nekoliko teza za raspravu o mirovinskoj reformi Detalji   HTML   PDF
Mato Arlović
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Nenad Karajić, Lidija Japec i Mirna Krivokuća: Rezultati gap analize; Lidija Japec (ur.) Priručnik za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Neprofitne organizacije i kombinirani model socijalne politike Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Neprofitne stambene organizacije i izazovi njihovog razvoja u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Neri Salvadori i Arrigo Opocher (ur.): Long-Run Growth, Social Institutions and Living Standard Detalji   PDF
Zdenko Babić
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Nevidljiv problem – stvarni rizik: ispadanje učenika iz srednjoškolskog obrazovanja Sažetak   PDF
Danijel Baturina, Gordana Berc, Marijana Majdak
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Nevladine humanitarne organizacije danas u Hrvatskoj – stanje, problemi i perspektive Sažetak   PDF
Mladen Havelka
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Nevladine organizacije, ulaganje sredstava i socijalno blagostanje: neke hipoteze o Hrvatskoj i Sloveniji Sažetak   PDF
Paul Stubbs, Natalija Sertić
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Nezaposleni i dugotrajno nezaposleni u Hrvatskoj: analiza na temelju ankete radne snage Sažetak   PDF (English)
Valerija Botrić
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Nezaposlenost i socijalna isključenost: longitudinalna studija Sažetak   PDF
Branimir Šverko, Zvonimir Galić, Darja Maslić Seršić
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Nezaposlenost mladih u Jugoistočnoj Europi Detalji   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Nezaposlenost u Hrvatskoj i determinante potražnje za radom Sažetak   PDF
Marinko Škare
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Nezaposlenost u Hrvatskoj u 1993. godini Detalji   PDF
Biserka Bulić
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Nicholas Barr (ur.): Economic Theory and the Welfare State, I.–III. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Nicholas Barr(ur.): Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Nick Adnett i Stephen Hardy: The European Social Model. Modernisation or Evolution? Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 30, Br. 3 (2023) Nicola Countouris, Valerio de Stefano, Agnieszka Piasna i Silvia Rainone (ur.): The Future of Remote Work Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 25, Br. 3 (2018) Nika Šimurina, Ivana Dražić Lutilsky, Dajana Barbarić, Martina Dragija Kostić: Osnove porezne pismenosti Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 27, Br. 2 (2020) Nina Pološki Vokić, Alka Obadić, Dubravka Sinčić Ćorić: Gender Equality in the Workplace − Macro and Micro Perspectives on the Status of Highly Educated Woman Detalji   PDF
Milka Rimac Bilušić
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) «Ni na što ne ličim... jesam li potreban u tržišno orijentiranom društvu?» Položaj na tržištu rada i zapošljivost nekih ranjivih kategorija nezaposlenih i neaktivnih osoba u Sloveniji Sažetak   PDF (English)
Liljana Rihter, Barbara Kobal
 
Svezak 24, Br. 2 (2017) Nonstandard Work in Croatia: Challenges and Perspectives in Selected Sectors Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i prava u sustavu socijalne skrbi u odabranim zemljama Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Novela Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Sažetak   PDF
Ivana Vukorepa
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Novele Zakona o mirovinskom osiguranju Sažetak   PDF
Ivana Vukorepa
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Nove mirovinske formule mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti Sažetak   HTML   PDF
Željko Potočnjak
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Nove rasprave o socijalnoj politici u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Novi hrvatski mirovinski sustav Detalji   PDF
Dušanka Marinković-Drača
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Novi hrvatski mirovinski sustav Detalji   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Novi modeli upravljanja u Irskoj: Europska unija i uključenost neprofitnog sektora i sektora zajednice u multidimenzionalnom razvoju partnerstva u 90-im godinama 20. stoljeća Sažetak   HTML   PDF
Arthur Williamson
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju Sažetak   PDF
Tony Fitzpatrick
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Detalji   PDF
Iva Čatipović
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Novi Zakon o radu Detalji   PDF
Ivana Vukorepa
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Njemački karitativni socijalni sustav: kritike sa stajališta Ordnungspolitik Sažetak   PDF
Dirk Meyer
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Njemački sustav socijalnog osiguranja za njegu Sažetak   HTML   PDF
Nino Žganec
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) O antidiskriminacijskom zakonodavstvu Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Obilježja i učinci kapitalizirane obvezne i dobrovoljne mirovinske štednje u Hrvatskoj Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Obitelj – društvo – obitelj Sažetak   PDF
Josip Janković
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Obitelji i domaćinstva u Republici Hrvatskoj – nekoliko statističkih pokazatelja Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Obitelj i škola u borbi protiv ovisnosti Detalji   PDF
Sanda Fabijanić
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Obitelj i zaposlenost izvan kuće: međusobno ometanje i/ili pomaganje Sažetak   HTML   PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Obiteljske naknade i pomoć siromašnima u Srednjoj i Istočnoj Europi (I Sažetak   PDF
Sándor Sipos
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Obiteljske naknade i pomoć siromašnima u srednjoj i istočnoj Europi (II Sažetak   PDF
Sándor Sipos
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Obiteljske politike u Europi Sažetak   PDF
Nada Stropnik
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji Sažetak   HTML   PDF
Tonči Matulić
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Obiteljski odnosi i roditeljstvo u obiteljima različitog prihoda: kako je život u visokom riziku od siromaštva povezan s funkcioniranjem obitelji adolescenata? Sažetak   PDF
Marina Ajduković, Miroslav Rajter, Ines Rezo
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Obiteljsko nasilje nad ženama u Sloveniji: javni problem? Sažetak   PDF (English)
Zorana Medarić
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Obiteljsko-pravna problematika zaštite silovanih žena i njihove djece Sažetak   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Obiteljsko pravo i socijalna skrb – međuovisnost u svjetlu razvoja instituta skrbništva za punoljetne osobe Sažetak   PDF
Ivana Milas
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Obitelj u fiskalnom sustavu Sažetak   PDF
Olivera Lončarić-Horvat
 
551 - 600 od 1200 stavke/a << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014