Svezak 25, Br. 3 (2018)

Kazalo sadržaja

Članci

Radnici na minimalnoj plaći i siromaštvo u Hrvatskoj Sažetak PDF
Danijel Nestić, Sanja Blažević Burić 235-263
Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticaja Sažetak PDF
Vladimir Savković, Nikola Dožić 265-284
Social Entrepreneurship in Slovenia: An Opportunity for Sustainable Development? Sažetak PDF
Liljana Rihter, Romana Zidar 285-302
Perspektive mjerenja utjecaja trećeg sektora u Hrvatskoj Sažetak PDF
Danijel Baturina 303-326
Odgovorno informiranje i financijsko obrazovanje kao mjerilo učinkovite građanskopravne i socijalne zaštite potrošača Sažetak PDF
Ksenija Grubišić 327-349

Knjige i časopisi

Višnja Samardžija (ur.): Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj PDF
Predrag Bejaković 351-356
Nika Šimurina, Ivana Dražić Lutilsky, Dajana Barbarić, Martina Dragija Kostić: Osnove porezne pismenosti PDF
Predrag Bejaković 357-359
John Hurley and Valentina Patrini: Estimating Labour Market Slack in the European Union PDF
Predrag Bejaković 360-364

Informacije i osvrti

13th International ISTR Conference: Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World PDF
Danijel Baturina 365-367


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014