Revija za socijalnu politiku, Svezak 2, Br. 3 (1995)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Neprofitne organizacije i kombinirani model socijalne politike

Gojko Bežovan

Sažetak


Neprofitni sektor u razvijenim zemljama ima bogatu tradiciju. On je ponovno došao u središte pažnje posljednjih dvadeset godina. Takav razvoj povezan je s krizom socijalne države, razvitka, socijalizma i krizom okoliša. Radi boljeg razumijevanja teme autor iznosi terminološki okvir, definicije te objašnjava različite pristupe neprofitnom sektoru. Navode se rezultati najnovijih usporednih istraživanja o razvoju neprofitnog sektora. U tom kontekstu analizira se uloga neprofitnog sektora u socijalnoj politici. Neprofitni sektor značajan je čimbenik osobito kombinirane socijalne politike. Razvoj i aktivnosti neprofitnog sektora postaju sve važniji za postkomunističke zemlje. Razvoj neprofitnog sektora u Hrvatskoj analizira se kroz zakonski okvir osnivanja i poslovanja neprofitnih organizacija te kroz programske dokumente Vlade. U tom smislu ukazuje se na ograničenja u razvoju neprofitnog sektora. Izneseni su rezultati empirijskog istraživanja o radu humanitarnih organizacija u Hrvatskoj. Ovakvom analizom prepoznati su zameci kombinirane socijalne politike s posebnom ulogom humanitarnih organizacija koju Vlada još uvijek ne priznaje. Na osnovi nalaza istraživanja autor daje preporuke za razvoj neprofitnog sektora i kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014