Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 1 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Novela Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Ivana Vukorepa

Sažetak


Tekst prikazuje novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 124/10)

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014