Svezak 15, Br. 2 (2008)

Kazalo sadržaja

Članci

Između neoliberalizma i neokorporativizma: Estonija i Slovenija u komparativnoj perspektivi Sažetak PDF
Frane Adam, Primož Kristan, Matevž Tomšič 135-150
Redistribucijski učinci socijalnih transfera u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Zdenko Babić 151-170
Trendovi u skrbi za osobe starije životne dobi u Republici Hrvatskoj i u zemljama Europske Unije Sažetak PDF
Nino Žganec, Silvia Rusac, Maja Laklija 171-188
Starenje stanovništva i distributivni sukobi: distributivne podjele na temelju dobi u zapadnoj Europi Sažetak PDF (English)
Andrija Henjak 189-208
Ideologijska strukturiranost socijalno-ekonomskih orijentacija Sažetak PDF
Zlatko Šram 209-223
Programi pomoći EU Republici Hrvatskoj u sustavu socijalne sigurnosti: CARDS – regionalni program pomoći Sažetak PDF
Snježana Baloković 225-242

Dokument

Nadzor nad primjenom Europske socijalne povelje u Hrvatskoj: Zaključci Europskog odbora za socijalna prava Sažetak PDF
Adela Čujko 243-256

Regulativa

Analiza mjera socijalne politike u Programu Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. - 2011. PDF
Gojko Bežovan 257-268

Knjige i časopisi

Anđelko Akrap, Ivan Čipin: Socijalni sterilitet u Hrvatskoj – zašto smo neoženjeni i neudane? PDF
Teo Matković 269-271
Neil Gilbert: Transformation of the Welfare State PDF
Ivan Grgurić, 271-274
Linda J. Cook: Postcommunist Welfare States: Reform Politics in Russia and Eastern Europe PDF (English)
Danijela Dolenec 274-276
Giovanni Andrea Cornia, Matti Pohjola i Antony Shorrocks (ur.): Wider Perspectives on Global Development PDF
Predrag Bejaković 276-279
Revue internationale de sécurité sociale, godina 60, 2007. PDF
Vlado Puljiz 279-282

Informacije i osvrti

Međunarodna konferencija: Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Policy and Social Work PDF (English)
Maja Gerovska Mitev 283-285
Konferencija: Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti PDF
Lidija Japec 285-288
Međunarodna konferencija: Uloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaštva na djecu u zemljama u tranziciji PDF
Olja Družić Ljubotina 288-290
Final Conference of the CONNEX Network of Excellence: Efficient and Democratic Governance in a multilevel Europe PDF
Gojko Bežovan 290-293

Dokumentacija

Međunarodni izvori podataka relevantnih za područje socijalne politike PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković 295-302


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014