Svezak 10, Br. 3 (2003)

Kazalo sadržaja

Članci

Ne)jednakost žena na tržištu rada Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 263-282
Između Scile i Haribde: grčka socijalna država pred odabranim rješenjima i novim izazovima Sažetak PDF
Polyxeni Triantafillou 283-306
Demografske odrednice i posljedice starenja stanovništva Hrvatske Sažetak PDF
Dražen Živić 307-319
Mogućnosti izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama Sažetak HTML PDF
Dejana Bouillet 321-333

Dokument

Socijalne usluge u reformiranom sustavu socijalne skrbi Hrvatske Sažetak PDF
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske 335-356

Prijevod

Prema konvergenciji europskih socijalnih modela? Sažetak HTML PDF
Séverine Chapon, Chantal Euzéby 357-371

Knjige i časopisi

Mihovil Rismondo (ur.): 80 Godina mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Predrag Bejaković 373-376
Jane Lewis: The End of Marriage? Individualism and Intimate Relations HTML PDF
Klaudija Kregar 376-379
Winfried Schmähl, Sabine Horstmann (ur.): Transformation of Pension Systems in Central and Eastern Europe HTML PDF
Siniša Zrinščak 379-382
International Labour Review, godina 82,2002. HTML PDF
Teo Matković 382-385
European Journal of Social Work, godina 5, 2002. HTML PDF
Branka Sladović Franz 385-388

Informacije i osvrti

Izmjene i dopune zakona o radu HTML PDF
Viktor Gotovac 389-392
O promjenama obiteljskog zakona HTML PDF
Irena Majstorović 393-396
Zakon o ravnopravnosti spolova HTML PDF
Siniša Rodin, Snježana Vasiljević 397-402
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji HTML PDF
Ivana Milas 402-405
Zakon o istospolnim zajednicama HTML PDF
Ivana Milas 405-407
Okrugli stol: Tržište rada i socijalna politika u RH HTML PDF
Predrag Bejaković 407-410
Međunarodni simpozij: Developing Common Approaches in Vocational Education and Trainning for Disadvantaged Young People in the Western Balkan Countries HTML PDF
Dunja Potočnik 410-412

Dokumentacija

Zaštita vojnih i civilnih invalida rata HTML PDF
Marijan Pokrajčić 413-418


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014