Svezak 13, Br. 1 (2006)

Kazalo sadržaja

Članci

Nezaposlenost i socijalna isključenost: longitudinalna studija Sažetak PDF
Branimir Šverko, Zvonimir Galić, Darja Maslić Seršić 1-14
Marketizacija u politici visokog obrazovanja: analiza reformi politike financiranja visokog obrazovanja u Zapadnoj Europi u razdoblju od 1980. do 2000. godine Sažetak PDF (English)
Danijela Dolenec 15-35
Kvaliteta starenja - neka obilježja starijeg stanovništva istre i usporedba s drugim područjima Hrvatske Sažetak PDF
Olivera Petrak, Jasminka Despot Lučanin, Damir Lučanin 37-51
Položaj osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu Sažetak PDF
Zvonimir Šostar, Marinka Bakula-Anđelić, Višnja Majsec Sobota 53-65

Dokument

Zajedno stvarajući rast i radna mjesta: Novi početak za Lisabonsku strategiju Sažetak PDF
Komisija Europskih zajednica 67-85

Knjige i časopisi

Martti Lujanen (ed.): Housing and Housing Policy in the Nordic Countries PDF
Gojko Bežovan 87-89
Eleni Apospori and Jane Millar (eds.): The Dynamics of Social Exclusion in Europe: Comparing Austria, Germany, Greece, Portugal and the UK PDF
Predrag Bejaković 89-93
Ludwig von Mises: Birokracija PDF
Valerio Baćak 93-96
Revue Internationale De Sécurité Sociale, godina 58, 2005 PDF
Vlado Puljiz 96-100

Informacije i osvrti

Forum Vijeća Europe: Reconciling Labour Flexibility with Social Cohesion PDF
Vlado Puljiz 101-107
Okrugli stol: Nezaposlenost mladih i problem njihove zapošljivosti PDF
Maja Vehovec 107-110
Okrugli stol: Društvena stigmatizacija žena - primjer ženskih reproduktivnih prava PDF
Marija Geiger 110-111
ENHR konferencija: Housing in Europe: New Challenges and Innovations in Tomorrow's Cities PDF
Gojko Bežovan 111-114

Dokumentacija

Struktura troškova i usluga hrvatskoga zdravstvenog sustava PDF
Teo Matković, Siniša Zrinščak 115-123


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014