Svezak 12, Br. 1 (2005)

Kazalo sadržaja

Članci

Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima Sažetak PDF
Ninoslava Pećnik, Zora Raboteg-Šarić 1-21
Procjena standarda stanovanja u Zagrebu kao razvojnog resursa Sažetak PDF
Gojko Bežovan 23-44
Segmentation of the Labour Market and Employee Rights in Croatia Sažetak PDF (English)
Domagoj Račić, Zdenko Babić, Najla Podrug 45-66

Dokument

Predpristupni ekonomski program 2005.-2007. Socijalna politika Sažetak PDF
Vlada Republike Hrvatske 67-87

Knjige i časopisi

Dean Ajduković (ur.): Socijalna rekonstrukcija zajednice. Psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija HTML PDF
Jasenka Pregrad 89-91
Darja Radović Mahečić: Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba HTML PDF
Gojko Bežovan 91-93
Maja Štambuk, Antun Šundalić (ur.): Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje HTML PDF
Dragutin Babić 93-97
Gøsta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck i John Myles: Why We Need a New Welfare State HTML PDF
Teo Matković 97-100
Revue Internationale de Sécurité Sociale, godina 57, 2004. HTML PDF
Vlado Puljiz 100-104

Informacije i osvrti

Okrugli stol: Siromaštvo i mogućnosti njegova ublažavanja u Hrvatskoj HTML PDF
Vjekoslav Bratić 105-107
Međunarodna konferencija: Social Housing HTML PDF
Gojko Bežovan 107-110
Međunarodna konferencija: Lokalna zajednica i sveučilište – Izgradnja partnerstva za unapređenje prakse, istraživanja i obrazovanja HTML PDF
Andreja Tonč 111-112

Regulativa

Nacionalni akcijski plan zapošljavanja PDF
Teo Matković 113-118

Dokumentacija

Stambena statistika u Europskoj uniji PDF
Gojko Bežovan 119-132


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014