Svezak 8, Br. 1 (2001)

Kazalo sadržaja

Članci

Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi Sažetak PDF
Vlado Puljiz 1-18
Nezaposlenost u Hrvatskoj i determinante potražnje za radom Sažetak PDF
Marinko Škare 19-34
Minimalni dohodak i novčana socijalna pomoć u državama Europske unije Sažetak HTML PDF
Nada Stropnik 35-51
MACESS: europski magistarski studij za socijalne profesije Sažetak HTML PDF
Sue Lawrence, Nol Reverda 53-60

Dokument

Preporuka Vijeća Europe o socijalnim radnicima Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 61-64

Prijevod

Razina zaposlenosti i socijalna sigurnost: paradoksi globalizacije Sažetak PDF
Ulrich Walwei 65-79

Informacije i osvrti

Socijalna kohezija u Europi HTML PDF
Vlado Puljiz 81-83
Socijalno stanovanje u Europi HTML PDF
Gojko Bežovan 84-86

Knjige i časopisi

Stjepan Baloban (ur.): Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj HTML PDF
Siniša Zrinščak 87-91
A. S. Bhalla i Frédéric Lapeyre: Poverty and Exclusion in a Global World HTML PDF
Predrag Bejaković 91-97
Revue internationale de securite sociale,godina 54,2000. HTML PDF
Vlado Puljiz 97-99

Dokumentacija

Dječji doplatci u Hrvatskoj HTML PDF
Ivan Magdalenić 101-105


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014