Svezak 19, Br. 2 (2012)

Kazalo sadržaja

Članci

Utječu li mjere fleksigurnosti na rezultate na tržištu rada? Analiza zemalja članica EU Sažetak PDF (English)
Suzana Laporšek, Primož Dolenc 107-130
Razlike među kohortama i režimima socijalne države u stavovima prema državi: višerazinska analiza 29 zemalja Sažetak PDF (English)
Tanja Vučković Juroš 131-153
Ekonomski učinak domova za starije osobe i osobe s invaliditetom u Španjolskoj: vrednovanje za regiju Kantabrije Sažetak PDF (English)
Belén Díaz Díaz 155-174
Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj Sažetak PDF
Tomislav Benjak, Zvjezdana Janičar, Anica Ježić, Gordana Sudec, Ivančica Mamek Jagić, Jasmina Ostojić 175-197

Prijevod

Evanđelje bogatstva PDF
Andrew Carnegie 199-206

Informacije i osvrti

8th International Leave Policies & Research Seminar: “High North - Extremely Different?” PDF
Ivana Dobrotić 207-209
Konferencija: Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi PDF
Lidija Japec 209-212
Međunarodna konferencija: Skrivena javna potrošnja: budućnost poreznih izdataka PDF
Predrag Bejaković 212-216
Socijalni rad i javnost: Komuniciranje „socijalnog“ PDF
Mustafa Sharifi 216-218

Dokumentacija

Obilježja i učinci kapitalizirane obvezne i dobrovoljne mirovinske štednje u Hrvatskoj PDF
Predrag Bejaković 219-230


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014