Svezak 17, Br. 1 (2010)

Kazalo sadržaja

Riječ urednika PDF
  1-3
Popis recenzenata u 2009. godini PDF
  171-172

Članci

Stavovi prema samohranom roditeljstvu Sažetak PDF
Zora Raboteg-Šarić, Ninoslava Pećnik 5-25
Mjerenje kvalitete usluge primarne zdravstvene zaštite SERVQUAL instrumentom Sažetak PDF
Đurđana Ozretić Došen, Vatroslav Škare, Tatjana Škare 27-44
Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice Sažetak PDF
Olja Družić Ljubotina, Eva Anđela Delale, Marijana Kletečki Radović 45-70
Učenje zalaganjem u zajednici - integracija visokoškolske nastave i zajednice u procesu obrazovanja društveno odgovornih i aktivnih građana Sažetak PDF
Bojana Ćulum, Jasminka Ledić 71-88
Hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i europski socijalni model Sažetak PDF
Mihovil Rismondo 89-112

Prijevod

Socijalna ekonomija u Europskoj uniji Sažetak PDF
Rafael Chaves Avila, José Luis Monzón Campos 113-138

Knjige i časopisi

Vojmir Franičević i Vlado Puljiz (ur.): Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti PDF
Ivan Grgurić 139-141
Ivana Puljiz i Mile Živčić (ur.): Međunarodne organizacije o obrazovanju odraslih. Prva knjiga PDF
Predrag Bejaković 141-143
Neri Salvadori i Arrigo Opocher (ur.): Long-Run Growth, Social Institutions and Living Standard PDF
Zdenko Babić 143-147
Jane Lewis: Work-Family Balance, Gender and Policy PDF
Ivana Dobrotić 147-150

Informacije i osvrti

European Research Network on Philanthropy: treća godišnja konferencija PDF
Gojko Bežovan 151-152
Studijsko putovanje: Dječja prava u Europi PDF
Maja Laklija, Tina Debeljak 152-154

Dokumentacija

Revija za socijalnu politiku – petnaest godina kontinuiranog izlaženja Sažetak PDF
Ksenija Švenda-Radeljak 155-170


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014