Revija za socijalnu politiku, Svezak 17, Br. 2 (2010)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Novi Zakon o radu

Ivana Vukorepa

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014