Revija za socijalnu politiku, Svezak 8, Br. 2 (2001)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Novi modeli upravljanja u Irskoj: Europska unija i uključenost neprofitnog sektora i sektora zajednice u multidimenzionalnom razvoju partnerstva u 90-im godinama 20. stoljeća

Arthur Williamson

Sažetak


Tijekom prve polovice 2001. godine skupina je stručnjaka u organizaciji Ministarstva rada i socijalne skrbi izradila Program borbe protiv siromaštva i isključenosti u Hrvatskoj. U izradi Programa sudjelovali su stručnjaci različitih institucija, kao što su: Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, Ministarstvo rada i socijalne skrbi i druga ministarstva Vlade, a redakturu je obavio dr. sc. Zoran Šućur. Program je javno prezentiran na skupu “Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj politici”, održanom 7.–8. lipnja 2001. godine u Varaždinskim toplicama. Ovdje objavljujemo znatno skraćenu i prilagođenu verziju Programa. Potpuno su izostavljeni oni dijelovi Programa u kojima su definiraju osnovni koncepti siromaštva i isključenosti te analiziraju osnovni pokazatelji siromaštva u Hrvatskoj. Smatrali smo da su ti pokazatelji poznati javnosti jer su objavljeni u izvještaju Svjetske banke (Studija o ekonomskoj ranjivosti i socijalnom blagostanju, 2000.) te u ranijim brojevima naše Revije (2/2000.).

Cijeli tekst: HTML PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014