Svezak 13, Br. 2 (2006)

Kazalo sadržaja

Članci

Aktivni osiguranici i umirovljenici u Hrvatskoj: očekivani trendovi do 2031. godine Sažetak PDF
Anđelko Akrap 127-150
Europeizacija politike zapošljavanja u Republici Češkoj Sažetak PDF (English)
Anne Schüttpelz 151-171
Radna i socijalna prava zaposlenih u nepunom radnom vremenu Sažetak PDF
Marija Zuber 173-188

Prijevod

Djeca ulice u Moskvi: korištenje i stvaranje socijalnog kapitala Sažetak
Svetlana Stephenson 189-203

Knjige i časopisi

Vlasta Ilišin (ur.): Mladi Hrvatske i europska integracija PDF
Ankica Marinović Bobinac 205-207
Grace Davie: Religija u suvremenoj Europi. Mutacija sjećanja PDF
Marija Geiger 207-210
Social Security Spending in South Eastern Europe: A Comparative Review PDF
Predrag Bejaković 210-213
Journal of European Social Policy, Godište 15, 2005. PDF
Siniša Zrinščak 213-216

Informacije i osvrti

Poslijediplomski studiji iz socijalne politike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. PDF
Zoran Šućur, Teo Matković 217-219
Posrednička organizacija građana i upravljanje izazovima socijalnih usluga u nordijskim društvima PDF
Gojko Bežovan 219-222

Dokumentacija

Neki statistički pokazatelji o civilnom društvu u Hrvatskoj PDF
Gojko Bežovan, Marina Vugec 223-230
Ispravci podataka u prethodno objavljenim tekstovima o stambenoj politici PDF
Gojko Bežovan 231-234


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014