Svezak 2, Br. 2 (1995)

Kazalo sadržaja

Članci

Socijalna država i posredni porezi Sažetak PDF
Olivera Lončarić-Horvat 115-121
Demografski procesi i struktura obitelji (europska iskustva Sažetak PDF
Vlado Puljiz 123-130
Problemi identiteta hrvatske mladeži u Njemačkoj Sažetak PDF
Marko Žarić 131-136
Mogućnosti i teškoće razvoja nevladinih organizacija u Hrvatskoj – prikaz slučaja jednog dobrotvornog udruženja Sažetak PDF
Jasminka Despot Lučanin, Joanne E. Coury 137-143
Temeljna obilježja sustava socijalne skrbi Savezne Republike Njemačke Sažetak PDF
Nino Žganec 145-153
Negativni efekti socijalne pomoći u SAD Sažetak PDF
Darko Oračić 155-161
Mutualizam ili organizacije uzajamne pomoći Sažetak PDF
Vlado Puljiz 163-167

Prijevod

Obiteljske naknade i pomoć siromašnima u Srednjoj i Istočnoj Europi (I Sažetak PDF
Sándor Sipos 169-178

Informacije i osvrti

Prva svjetska skupština udruženja organizacija neprofitnog sektora (Civicus PDF
Gojko Bežovan 179-180
Ljudska prava i obrazovanje za socijalne službe PDF
Vlado Puljiz 181-182

Knjige i časopisi

Gojko Bežovan(ur): Europske stambene inicijative PDF
Sandra Švaljek 183-185
Catherine Jones: New Perspectives on the Welfare State in Europe PDF
Siniša Zrinščak 185-188
Benjamin Gidron, Ralph M. Kramer, Lester M. Salamon(ur.): Government and the Third Sector – Emerging Relationships in Welfare States PDF
Gojko Bežovan 188-191

Dokumentacija

Oblici obiteljskog života u zapadnim zemljama PDF
Vlado Puljiz 193-194


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014