Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 24, Br. 2 (2017) Kratka prolegomena o »pravu na dom« u Zakonu o stečaju potrošača Sažetak   PDF
Dejan Bodul, Sanja Grbić
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Kretanje broja stanovnika Republike Hrvatske u razdoblju 1991.-1998. godine Detalji   HTML   PDF
Natalija Magdić, Vlado Puljiz
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Kritička analiza hrvatskog indeksa razvijenosti: tri tipa razvoja i njihov regionalni položaj Sažetak   PDF
Sven Marcelić
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Kriza i reforme mirovinskih sustava (Teze za raspravu Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Krizystof J. Ners, Ingrid T. Buxell: Assistance to Transition Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Kronologija socijalne politike Zapada Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Kultura solidarnosti - u službi u svijetu, u službi spasitelju Detalji   HTML   PDF
Rebeka Anić
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka Sažetak   PDF
Saša Puzić, Margareta Gregurović, Iva Košutić
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Kvaliteta starenja - neka obilježja starijeg stanovništva istre i usporedba s drugim područjima Hrvatske Sažetak   PDF
Olivera Petrak, Jasminka Despot Lučanin, Damir Lučanin
 
Svezak 27, Br. 3 (2020) Kvaliteta usluga za beskućnike: prikaz trenutnog stanja i izazova u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Lynette Šikić-Mićanović, Suzana Sakić, Stephanie Stelko
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) Labour Market Policies and Social Investment in Montenegro: Attaining European Standards and Practice? Sažetak   PDF
Branko Bošković
 
Svezak 19, Br. 3 (2012) Lars Fr. H. Svendsen: Filozofija rada Detalji   PDF
Annamaria Vuga
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Lars Sondergaard, Mamta Murthi; Dina Abu-Ghaida, Christian Bodewig, Jan Rutkowski (ur.): Skills, Not Just Diplomas Managing Education for Results in Eastern Europe and Central Asia Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Legal Aspects of Recognizing COVID-19 As an Occupational Disease in The Republic of Croatia Sažetak   PDF
Milan Milošević, Hana Brborović, Roko Žaja, Jasna Pucarin-Cvetković, Nada Pjevač, Neda Pjevač Pjevač, Tajana Božić, Snježana Kaštelan
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Liberté, Égalité, Fraternité: Promišljanja o promjenama koje slijede nakon pada komunizma Sažetak   PDF
Janos Kornai
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Linda J. Cook: Postcommunist Welfare States: Reform Politics in Russia and Eastern Europe Detalji   PDF (English)
Danijela Dolenec
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Linija siromaštva – osnovni koncepti Sažetak   PDF
Nada Stropnik
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Listening to a Silent Crisis: Men’s Suicide in Rural and Farming Communities in Slovenia Sažetak   PDF
Philippe Roy, Duška Knežević Hočevar
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Long-Term Care Determinants of Care Arrangements for Older People in Europe: Evidence from SHARE Sažetak   PDF
Valentina Hlebec, Andrej Srakar, Boris Majcen
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Long-Term Care of Older People: The Challenge for Social Gerontology and Social Policy Detalji   PDF
Jana Mali, Ana Štambuk
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Lost between Sustainability and Adequacy: Critical Analysis of the Croatian Pension System’s Parametric Reform Sažetak   PDF
Ivana Vukorepa
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Ludwig von Mises: Birokracija Detalji   PDF
Valerio Baćak
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Ljetna škola: komparativne društvene znanosti u Oslu Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Ljudska prava i obrazovanje za socijalne službe Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Ljudsko dostojanstvo i socijalna isključenost Detalji   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) MACESS 20th Anniversary „Social Work in Europe, Where are We Now?“ Detalji   PDF
Jelena Matančević, Lucija Vejmelka
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) MACESS: europski magistarski studij za socijalne profesije Sažetak   HTML   PDF
Sue Lawrence, Nol Reverda
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Maja Štambuk, Antun Šundalić (ur.): Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje Detalji   HTML   PDF
Dragutin Babić
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Maja Vehovec (ur.): New Perspectives on a Longer Working Life in Croatia and Slovenia Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Maja Vehovec (ur.): O zdravstvu iz ekonomske perspektive Detalji   PDF
Jelena Matančević
 
Svezak 26, Br. 3 (2019) Making Work Pay in Slovenia Sažetak   PDF
Suzana Laporšek, Milan Vodopivec, Matija Vodopivec
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Managerial Aspect of Private Health Care Institutions in the Republic of Croatia at the Time of COVID-19 Pandemic Sažetak   PDF
Martina Sopta Ćorić, Ivanka Trstenjak-Rajković, Uršula Kaštelan
 
Svezak 24, Br. 3 (2017) Manuel B. Aalbers: The Financialization of Housing. A Political Economy Approach Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) Marianne Githens – Dorothy McBride Stetson (Ur.): Abortion Politics - Public Policy in Cross- Cultural Perspective Detalji   HTML   PDF
Vesna Magličić
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Mario Munta: The European Semester and National Employment Policies Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Marketizacija u politici visokog obrazovanja: analiza reformi politike financiranja visokog obrazovanja u Zapadnoj Europi u razdoblju od 1980. do 2000. godine Sažetak   PDF (English)
Danijela Dolenec
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Martina Kadunc, Slavica Singer, Teo Petričević: A Map of Social Enterprises and their Eco-System in Europe, Country Report: Croatia Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Martin Carnoy: Sustaining the New Economy: Work, Family, and Community in the Information Age Detalji   HTML   PDF
Teo Matković
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Martin Rein, Winfried Schmähl (eds.): Rethinking the Welfare State. The Political Economy of Pension Reform Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Martin Seeleib Keiser, Silke van Dyk i Martin Roggenkamp: Party Politics and Social Welfare: Comparing Christian and Social Democracy in Austria, Germany and the Netherlands Detalji   PDF
Andrija Henjak
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Martti Lujanen (ed.): Housing and Housing Policy in the Nordic Countries Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Maša Filipovič Hrast, Tatjana Rakar: Socialna politika danes in jutri Detalji   PDF
Jana Mali
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Materijalni i sociopsihološki čimbenici (re)konstrukcije lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba (prostori posebne državne skrbi Sažetak   PDF
Dragutin Babić
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih u Hrvatskoj i u odabranim zemljama Sažetak   HTML   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Maximilian Fuchs (Hrsg.): Europäisches Sozialrecht Detalji   PDF
Ivana Vukorepa
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Measuring Sustainability of the “Pay as You Go” Public Pension System in the Republic of Macedonia Sažetak   PDF
Miroljub Shukarov, Ivana Velkovska, Marjan Nikolov
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Međunarodna konferencija: 50 godina koordinacije sustava socijalne sigurnosti Detalji   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) Međunarodna konferencija: Challenges of Welfare Policies in Central and Eastern Europe Detalji   PDF
Jelena Matančević
 
Svezak 20, Br. 2 (2013) Međunarodna konferencija: Civil Society Transformations on the Way to the EU Detalji   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Međunarodna konferencija: Contemporary Challenges in Theory and Practice of Social Policy and Social Work Detalji   PDF (English)
Maja Gerovska Mitev
 
401 - 450 od 1200 stavke/a << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014