Svezak 3, Br. 3 (1996)

Kazalo sadržaja

Hrvatska kao socijalna država: zadanosti i usmjerenja PDF
  199

Članci

Uvjeti institucionalne stabilizacije socijalne države Sažetak PDF
Eugen Pusić 201-216
Solidarnost i pravda kao temelj socijalne države Sažetak PDF
Marijan Valković 217-238
Socijalna država i državna blagostanja Sažetak PDF
Anton Ravnić 239-250
Specifičnosti demografskog razvitka u Hrvatskoj i njegove socio-ekonomske implikacije Sažetak PDF
Alica Wertheimer-Baletić 251-258
Razvojni trenutak hrvatskog gospodarstva i socijalna država Sažetak PDF
Stjepan Zdunić 259-272
Trendovi u socijalnoj politici Hrvatske Sažetak PDF
Vlado Puljiz 273-284
Socijalna prava i ostvarivanje prava – saga o hrvatskim umirovljenicima Sažetak PDF
Josip Županov 285-297
Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj Sažetak PDF
Gojko Bežovan 299-311
Indikatori za socijalnu kartu Hrvatske Sažetak PDF
Božo Žaja 313-318

Regulativa

Zakon o radu i socijalna država PDF
Vera Babić 319-323
Promjene u pravima u sustavu zdravstvenog osiguranja PDF
Luka Kovačić 325-327
Novi hrvatski mirovinski sustav PDF
Dušanka Marinković-Drača 329-332
Novi hrvatski mirovinski sustav PDF
Mihovil Rismondo 333-337
Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi PDF
Ana Balaband 339-343

Dokumentacija

Socijalni transferi u Republici Hrvatskoj PDF
Vlado Puljiz 345-348


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014