Informacije za čitatelje

Potičemo čitatelje da se predbilježe za primanje obavijesti o novim izdanjima ovoga časopisa. Koristite Registrirajte se vezu na vrhu početne stranice časopisa. Ova registracija će rezultirati time da će čitatelj putem e-pošte primati kazalo sadržaja za svaki novi broj ovoga časopisa. Popis predbilježenih čitatelja također dopušta časopisu da se pozove na postignuti stupanj podrške ili čitatelja. Pogledajte Izjavu o privatnosti časopisa koja jamči čitateljima da njihovo ime i adresa e-pošte neće biti korišteni za druge potrebe.



Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014