Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) People's Economy: Aproaches Towards a New Social Economy in Europe Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena Sažetak   PDF
Branka Galić, Krunoslav Nikodem
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Perspektiva stručnih suradnika o ispadanju učenika iz srednjih škola kao novom socijalnom problemu Sažetak   PDF
Gordana Berc, Marijana Majdak, Gojko Bežovan
 
Svezak 25, Br. 3 (2018) Perspektive mjerenja utjecaja trećeg sektora u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Peter Alcock, Engus Erskine and Margaret May (eds.): The Student’s Companion to Social Policy; Michael Hill: Understanding Social Policy Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Peter G. Rosner: The Economics of Social Policy Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Peter Hall i David Soskice (ur.): Varieties of Capitalism Detalji   PDF
Ivan Grgurić
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) Peter King: The Principles of Housing Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning:The Orientation of Modern Man Detalji   HTML   PDF
Zdenko Zeman
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Peti hrvatski socijalni tjedan: Kultura rada u Hrvatskoj Detalji   PDF
Valentina Kanić
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Pet teza o sveučilištu u blokadi Detalji   PDF
Dean Duda
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Philippe Aghio, Céline Antonin, Simon Bunel: The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Philippe Van Parijs: Refonder la solidarite Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Plaće, porezi, doprinosi i mirovine u razvijenim zemljama Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Planiranje obitelji - od pobačaja do zdravstvene edukacije Sažetak   HTML   PDF
Dubravka Hrabar
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan, Nives Zenić
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Počeci djelovanja službe za zapošljavanje u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Zvonko Šešo
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Pogledi i djelovanje u socijalnoj politici Nikole Škrleca Lomničkog Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Poikazatelj o mirovinskim sustavima u zemljama Europske unije Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Pokazatelji duha solidarnosti među franjevcima i franjevkama Sažetak   HTML   PDF
Špiro Marasović
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Pokazatelji ekonomske isključenosti među Hrvatima i nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Pokazatelji o mirovinama u zemljama OECD-a Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Pokazatelji o položaju umirovljenika Fonda radnika u Republici Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva, strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Pokazatelji o sustavu mirovinskog osiguranja Hrvatske Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Pokazatelji o sustavu socijalne sigurnosti u nordijskim zemljama Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan, Ana Miličić
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Pokreti izbjeglica u Europi Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Politička ekonomija mirovinske reforme u Latinskoj Americi Sažetak   HTML   PDF
Katharina Müller
 
Svezak 28, Br. 3 (2021) Politike roditeljskih dopusta, sustavi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, rodne i društvene nejednakosti u postjugoslavenskim zemljama Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada i položaj roditelja na tržištu rada Sažetak   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Politique sociale Europeenne – option pour l'Union Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Položaj osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu Sažetak   PDF
Zvonimir Šostar, Marinka Bakula-Anđelić, Višnja Majsec Sobota
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Pomagači – Novi protagonisit u pružanju socijalne krbi između javnog i privatnog sektora Detalji   HTML   PDF
Nives Ivelja
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Pomoć i razvoj u situacijama sukoba Detalji   PDF
Ninoslava Pećnik
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Pomoć prognanim populacijama u Europi Detalji   PDF
Ninoslava Pećnik
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Popis recenzenata u 2007. godini Detalji   PDF
Uredništvo
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Popis recenzenata u 2008. godini Detalji   PDF
Uredništvo
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Popis recenzenata u 2009. godini Detalji   PDF
Uredništvo
 
Svezak 18, Br. 1 (2011) Popis recenzenata u 2010. godini Detalji   PDF
Uredništvo
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Popis recenzenata u 2011. godini Detalji   PDF
Uredništvo Uredništvo
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Popis recenzenata u 2012. godini Detalji   PDF
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Popis recenzenata u 2013. godini Detalji   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 22, Br. 1 (2015) Popis recenzenata u 2014. godini Detalji   Bez naslova   PDF
 
Svezak 23, Br. 1 (2016) Popis recenzenata u 2015. godini Detalji   Bez naslova   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) Popis recenzenata u 2016. godini Detalji   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Popis recenzenata u 2017. godini Detalji   XML   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Popis recenzenata u 2018. godini Detalji   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) Popis recenzenata u 2019. godini Detalji   PDF
Marina Dimić Vugec
 
Svezak 28, Br. 1 (2021) Popis recenzenata u 2020. godini Detalji   XML   PDF
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Popis recenzenata u 2021. godini Detalji   XML   PDF
Marina Dimić Vugec
 
651 - 700 od 1200 stavke/a << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014