Svezak 21, Br. 2 (2014)

Kazalo sadržaja

Uvodna riječ uz tematski broj časopisa posvećen aktivnom starenju i međugeneracijskom povezivanju PDF
  105-110

Članci

The Role of Social Work in the Epoch of Intergenerational Solidarity in Society Sažetak PDF
Jana Mali 111-131
Understanding the Needs of Older People: Shifting Toward More Community Based Responses Sažetak PDF
Vera Grebenc 133-160
Izazovi demografskih promjena i primjer dobre prakse socijalnog rada sa starijim ljudima Sažetak PDF
Amra Šabić 161-184
Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe – izazovi i poteškoće Sažetak PDF
Ana Štambuk, Milica Sučić, Suzana Vrh 185-200
Neke odrednice zadovoljstva socijalnom podrškom njegovatelja osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti Sažetak PDF
Marina Milić Babić, Silvia Rusac, Maja Laklija 201-218
Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima Sažetak PDF
Zdravka Leutar, Helmut Kreller 219-233
Uloga plesa u unaprjeđenju aktivnog životnog stila i kvalitete života starijih osoba Sažetak PDF
Snježana Marasović, Slavica Blažeka Kokorić 235-254

Prijevod

Mišljenje Odbora regija - »Aktivno starenje: inovacija − pametno zdravlje – bolji život« Sažetak PDF
  255-264


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014