Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Journal of Euroean Social Policy,godina 7,1997. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Journal of European Social Policy, god. 13, 2003. Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Journal of European Social Policy, god.4 (1994), Br.1. i 2. Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Journal of European Social Policy, godina 10, 2000. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Journal of European Social Policy, godina 11,2001. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Journal of European Social Policy, godina 12, 2002. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Journal of European Social Policy, godina 14, 2004. Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Journal of European Social Policy, godina 16, 2006. Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Journal of European Social Policy, godina 1991., 1992.i 1993 Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Journal of European Social Policy,godina 5,1995. Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Journal of European Social Policy,godina 6, 1996. Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Journal of European Social Policy, godina 8, 1998 Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Journal of European Social Policy, godina 9, 1999.(Journal of European Social Policy Vol. 9,1999) Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Journal of European Social Policy, Godište 15, 2005. Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) József Hegedüs, Martin Lux, Vera Horváth (eds.): Private Rental Housing in Transition Countries. An Alternative to Owner Occupation? Detalji   PDF
Josip Pandžić
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Južnoeuropska socijalna država Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Kako mjeriti nezaposlenost Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Kako reformirati hrvatski mirovinski sustav? Detalji   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Kako zakonski urediti obiteljske odnose? Sažetak   PDF
Hela Ujević-Buljeta
 
Svezak 8, Br. 3 (2001) Kakva socijalna država za XXI. stoljeće? Konvergencije i divergencije europskih država Sažetak   HTML   PDF
Gøsta Esping-Andersen
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Kakvim se argumentima može obraniti sustav stambene štednje u Hrvatskoj? Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Karen Lyons i Sue Lawrence (ur.): Social Work in Europe: Education for Change Detalji   PDF
Vanja Branica
 
Svezak 12, Br. 3 (2005) Karitativni rad Katoličke Crkve kao ishodište socijalnog rada u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Stjepan Baloban
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Karl Polanyi: Velika preobrazba, Politički i ekonomski izvori našeg vremena Detalji   HTML   PDF
Drago Čengić
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Katharina Müller: Privatising Old-Age Security. Latin America and Eastern Europe Compared Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Katharina Müller: The Political Economy of Pension Reform in Central-Eastern Europe Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 22, Br. 2 (2015) Katuba u židovskom pravu (כתובה) Sažetak   PDF
Vanja-Ivan Savić
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Kees van Kersbergen i Philip Manow (ur.): Religion, Class Coalitions and Welfare State Detalji   PDF
Ivan Grgurić
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Kees van Kersbergen: Social Capitalism Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 21, Br. 3 (2014) Koje su globalne dimenzije stanovanja Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Koliko isključeni? Sociodemografski profil, zapošljivost i socijalni kapital siromašnih radnika i kućanstava bez zaposlenih u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Teo Matković
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Kombinirana socijalna politika prema osobama s invaliditetom - podrška socijalnom modelu invaliditeta Sažetak   PDF
Jasna Ostojić Baus
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Komercijalizacija i privatizacija visokog obrazovanja Detalji   PDF
Josip Kregar
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Komercijalizacija obrazovanja i merkantilizacija znanja Detalji   PDF
Andrea Zlatar Violić
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) Komunikacija: the Promotion of the Social Economy as a Key Driver of Economic and Social Development in Europe Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Koncept socijalne isključenosti Sažetak   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 23, Br. 1 (2016) Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva Sažetak   PDF
Zdenko Babić, Danijel Baturina
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Koncept socijalnih investicija u zdravstvenom sustavu Sažetak   PDF
Gordana Šimunković, Zdenko Babić
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Konferencija: 50 godina europske socijalne povelje: dostignuća i socijalni izazovi pred Hrvatskom i Europom Detalji   PDF
Jelena Matančević
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Konferencija Djelovanje i oblikovanje socijalne države Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Konferencija: Hospicij i palijativna skrb – osnovno ljudsko pravo Detalji   PDF
Morana Brkljačić
 
Svezak 23, Br. 2 (2016) Konferencija: Improving Poverty Reduction in Europe: Lessons from the Past, Scenarios for the Future Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Konferencija: Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi Detalji   PDF
Lidija Japec
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Konferencija: Kvaliteta života u Hrvatskoj: Regionalne nejednakosti Detalji   PDF
Lidija Japec
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera JAP-a i JIM-a, na temu »Globalna kriza i njezin utjecaj na Republiku Hrvatsku« Detalji   PDF
Ivan Lakoš
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Konferencija: Poboljšanje pristupa stanovanju Roma: dobre lokalne prakse, financiranje i zakonodavstvo Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 25, Br. 1 (2018) Konferencija “Stanje i perspektive u radu s beskućnicima“ Detalji   PDF
Iva Mrdeža, Petra Bratoš
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Konferencija "Strategije razvoja skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Ana Balaband
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Ivana Dobrotić, Maja Laklija
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Korijeni skandinavskog socijalnog solidarizma Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
351 - 400 od 1200 stavke/a << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014