Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Pristup socijalnim pravima u fleksibiliziranom radnom odnosu: kako postići socijalna prava? Sažetak   PDF
Viktor Gotovac
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Pristup socijalnim pravima u Hrvatskoj: mirovinsko osiguranje Sažetak   PDF
Nevenka Bagarić, Ljiljana Marušić
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Priuštivost stanovanja u Hrvatskoj i odabranim europskim zemljama Sažetak   PDF
Maruška Vizek
 
Svezak 6, Br. 3 (1999) Privatne škole i obrazovna politika u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Denisa Krbec
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Privatni neprofitni sektor i razvoj socijalnog režima u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Problemi identiteta hrvatske mladeži u Njemačkoj Sažetak   PDF
Marko Žarić
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Problemi roditelja pri usklađivanju plaćenog rada i obiteljskog života u Sloveniji Sažetak   PDF
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Nevenka Černigoj Sadar
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Problemi stanovanja starijih osoba i mogućnosti promocije novih strategija Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Problemi vezani s krajem života u zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja Sažetak   HTML   PDF
Joanne E. Coury, Ana Štambuk
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Probna primjena Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u postupku vještačenja invaliditeta u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Tomislav Benjak, Zvjezdana Janičar, Anica Ježić, Gordana Sudec, Ivančica Mamek Jagić, Jasmina Ostojić
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Procjena standarda stanovanja u Zagrebu kao razvojnog resursa Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Profili obiteljske politike Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Profil neformalnih njegovatelja starijih osoba u gradu Zagrebu Sažetak   PDF
Ana Štambuk, Silvia Rusac, Lea Skokandić
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Profil volonterskog sektora u postkomunističkim zemljama – komparativno istraživanje Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Prognanici i izbjeglice u Republici Hrvatskoj sredinom 1994 Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Program borbe protiv siromaštva i isključenosti u Hrvatskoj Sažetak   HTML   PDF
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Programi pomoći EU Republici Hrvatskoj u sustavu socijalne sigurnosti: CARDS – regionalni program pomoći Sažetak   PDF
Snježana Baloković
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Programi socijalne sigurnosti u Sjedinjenim Američkim Državama Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Program poticanja zapošljavanja Sažetak   HTML   PDF
Vlada Republike Hrvatske
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Program socijalne politike Grada Zagreba u razdoblju od 2004. do 2007. godine Detalji   PDF
Marina Vugec
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Proizvodnja modela socijalne politike Sažetak   HTML   PDF
Peter Abrahamson
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Promišljanja o međunarodnim akterima i stvaranju socijalne politike u Hrvatskoj Sažetak   PDF (English)
Paul Stubbs
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Promjena politike u vremenu ograničavanja troškova: nova mirovinska reforma u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji i Velikoj Britaniji Sažetak   HTML   PDF
Peter Taylor-Gooby
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Promjene u obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 2011.−2021. Detalji   PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Promjene u obuhvatu programima predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj na nacionalnoj i županijskoj razini između 1990. i 2012. godine Detalji   PDF
Teo Matković, Ivana Dobrotić
 
Svezak 14, Br. 1 (2007) Promjene u pojmu proizvodnog rada i nove norme razdiobe: Prijedlog zajamčenog socijalnog dohotka Sažetak   PDF
Carlo Vercellone
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Promjene u pravima u sustavu zdravstvenog osiguranja Detalji   PDF
Luka Kovačić
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Promjene u strukturi obiteljskih zajednica Sažetak   PDF
Josip Kregar
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Provjera faktorske strukture hrvatske verzije upitnika »Fleksibilnost granica radne i obiteljske uloge« Sažetak   PDF
Maja Laklija, Slavica Blažeka Kokorić, Gordana Berc
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Provjera ispravnosti postupka povrata i izračuna svote obeštećenja umirovljenicima Detalji   PDF
Martina Orlović
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Prva konferencija u povodu nastavka aktivnosti i provedbe mjera Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Prva svjetska skupština udruženja organizacija neprofitnog sektora (Civicus Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) „Psihologizacija“ socijalnog rada? Sažetak   PDF
Mladen Knežević
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Psihosocijalne pretpostavke skrbi za starije osobe Sažetak   PDF
Mira Čudina-Obradović, Josip Obradović
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) Public Debt Dynamics in the Western Balkans: Do Social Expenditures and Economic Growth Matter? Sažetak   PDF
Milena Radonjić, Jovan Đurašković, Milivoje Radović, Julija Cerovic Smolovic
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Radna i socijalna prava zaposlenih u nepunom radnom vremenu Sažetak   PDF
Marija Zuber
 
Svezak 25, Br. 3 (2018) Radnici na minimalnoj plaći i siromaštvo u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Danijel Nestić, Sanja Blažević Burić
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Rafael A. Javier i dr.: Handbook of Adoption: Implications for Researchers, Practitioners, and Families Detalji   PDF
Vlasta Grgec-Petroci
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Rani odlazak sa studija: determinante nezavršavanja studija u hrvatskom visokom obrazovanju Sažetak   PDF (English)
Maja Mihaljević Kosor
 
Svezak 26, Br. 2 (2019) Rapid Assessment of Needs and Services in Long-Term Care Sažetak   PDF
Jana Mali, Vera Grebenc
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Raspodjela primanja s obzirom na razine obrazovanja Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Rasprava Detalji   HTML   PDF
Uredništvo
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Rasprava na Okruglom stolu: Hrvatska kao socijalna država Sažetak   PDF
Eugen Pusić, Vlado Puljiz, Siniša Zrinščak, Ivan Magdalenić, Zvonimir Baletić, Josip Županov, Gojko Bežovan, Anton Ravnić, Nenad Zakošek, Ante Škember, Stjepan Zdunić, Vera Jelčić, Mihovil Rismondo, Ivo Bulaš, Marinko Vrsaljko, Božo Žaja, Dušanka Marinković-Drača
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Rasprava o mirovinskoj reformi u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Rasprava: Što za razvoj Hrvatske može učiniti civilno društvo Detalji   HTML   PDF
Teo Matković
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Ratne štete, izdaci za branitelje, žrtve i stradalnike rata u Republici Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Marijan Perković, Vlado Puljiz
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Razina zaposlenosti i socijalna sigurnost: paradoksi globalizacije Sažetak   PDF
Ulrich Walwei
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Razlike među kohortama i režimima socijalne države u stavovima prema državi: višerazinska analiza 29 zemalja Sažetak   PDF (English)
Tanja Vučković Juroš
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva Sažetak   PDF
Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić
 
Svezak 14, Br. 3 (2007) Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka Sažetak   PDF
Nikola Mijatović
 
751 - 800 od 1200 stavke/a << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014