Revija za socijalnu politiku, Svezak 18, Br. 1 (2011)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Novele Zakona o mirovinskom osiguranju

Ivana Vukorepa

Sažetak


Tekst sadrži prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 121/10)

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014