Revija za socijalnu politiku, Svezak 14, Br. 3 (2007)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

«Ni na što ne ličim... jesam li potreban u tržišno orijentiranom društvu?» Položaj na tržištu rada i zapošljivost nekih ranjivih kategorija nezaposlenih i neaktivnih osoba u Sloveniji

Liljana Rihter, Barbara Kobal

Sažetak


U Sloveniji je malo informacija dostupno o tržištu rada i situaciji u zapošljavanju u kojoj se nalaze neke od najuskraćenijih kategorija nezaposlenih osoba. Ovaj članak prikazuje razvijenu metodologiju istraživanja i najznačajnije rezultate u pogledu tržišta rada i situacije u zapošljavanju u kojoj se nalaze neke od najranjivijih kategorija dobivene unutar istraživačkog projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, obitelji i socijalne skrbi. Usredotočili smo se na sedam ranjivih kategorija: beskućnike, osobe s duševnim bolestima, osobe ovisne o drogama, osobe ovisne o alkoholu, osobe s poviješću nasilja, osobe uključene u programe nakon izdržavanja zatvorske kazne i osobe bez dozvole za rad. Usprkos uvriježenom mišljenju stručnjaka da pojedinci iz ranjivih kategorija nisu motivirane za traženje posla i radnog odnosa, osobe iz ranjivih kategorija tvrde da žele posao, ali pod razumnim okolnostima. Stoga bi se mnoge prepreke prvo trebale ukloniti kako bi se posboljšala situacija na tržištu rada i u zapošljavanju.

Cijeli tekst: PDF (English)

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014