Svezak 15, Br. 1 (2008)

Kazalo sadržaja

Riječ urednika PDF
  1-2
Popis recenzenata u 2007. godini PDF
  133-134

Članci

Izloženost starijih osoba nasilju u obitelji Sažetak PDF
Marina Ajduković, Silvia Rusac, Jelena Ogresta 3-22
Društveno-ekonomski uvjeti održivosti povratka – primjer srpskih povratnika u Hrvatsku Sažetak PDF
Milan Mesić, Dragan Bagić 23-38
Neprofitne stambene organizacije i izazovi njihovog razvoja u Hrvatskoj Sažetak PDF
Gojko Bežovan 39-56
Sustav skrbi za branitelje iz Domovinskog rata Sažetak PDF
Ivana Dobrotić 57-83

Dokument

Europske vrijednosti u globaliziranom svijetu Sažetak PDF PDF
Komisija Europskih zajednica 85-95

Regulativa

O novim izmjenama Obiteljskog zakona PDF
Irena Majstorović 97-99

Knjige i časopisi

Bože Vuleta (ur.): Nasilje nad ženama: teološko-pastoralni izazov PDF
Ninoslava Pećnik 101-103
Karen Lyons i Sue Lawrence (ur.): Social Work in Europe: Education for Change PDF
Vanja Branica 103-107
Sandrine Cazes i Alena Nesporova (ur.): Fleksigurnost. Relevantan pristup za srednju i istočnu Europu PDF
Vlado Puljiz 107-111

Informacije i osvrti

Međunarodna konferencija: Otvaranje EU vladavine prema civilnom društvu– postignuća i izazovi PDF
Gojko Bežovan 113-116
CERANEO konferencija: Izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj PDF
Jelena Matančević 116-119
II. Simpozij medicinskih sestara o palijativnoj skrbi PDF
Morana Brkljačić 119-122

Dokumentacija

Domaći izvori statističkih podataka relevantnih za područje socijalne politike PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković 123-131


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014