Svezak 15, Br. 3 (2008)

Kazalo sadržaja

Riječ urednika PDF
  303-305

Članci

Uvodnik: Vlado Puljiz i hrvatska socijalna politika Sažetak PDF
Siniša Zrinščak 307-322
Upravljanje rizikom prinosa u obveznim kapitalno financiranim mirovinskim sustavima Sažetak PDF
Željko Potočnjak, Ivana Vukorepa 323-342
Socijalni i gospodarski aspekti uvođenja obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje Sažetak PDF
Ljiljana Marušić, Ante Škember 343-363
Promišljanja o međunarodnim akterima i stvaranju socijalne politike u Hrvatskoj Sažetak PDF (English)
Paul Stubbs 365-378
Socijalna skrb u Hrvatskoj - smjerovi razvoja i reformi Sažetak PDF
Nino Zganec 379-393
Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad Sažetak PDF
Marina Ajduković 395-414
Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj Sažetak PDF
Anđelko Akrap, Ivan Čipin 415-434
Socijalna sigurnost i kvaliteta života starijih osoba bez mirovinskih primanja u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Zoran Šućur 435-454
Zaklade u Hrvatskoj – uloga, razvoj i postignuća Sažetak PDF
Gojko Bežovan 455-478
Tko što radi? Dob i rod kao odrednice položaja na tržištu rada u Hrvatskoj Sažetak PDF
Teo Matković 479-502

Regulativa

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama PDF
Ivana Dobrotić 503-507
O antidiskriminacijskom zakonodavstvu PDF
Ivana Dobrotić 507-510
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti PDF
Ljiljana Šplajt 510-514
Učinci izmjene Zakona o porezu na dohodak i donošenja Zakona o doprinosima PDF
Suzana Petrović 514-519

Informacije i osvrti

Konferencija Djelovanje i oblikovanje socijalne države PDF
Predrag Bejaković 521-523
Međunarodna konferencija i nacionalna radionica: Lisabonska agenda za jugoistočnu Europu PDF
Ana-Maria Boromisa 523-525
Međunarodna konferencija: Treći sektor i održiva društvena promjena: nove granice za istraživanje PDF
Gojko Bežovan 525-528
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2009. godini PDF
Jelena Matančević 543-551

Dokumentacija

Bibliografija Vlade Puljiza 1964.-2008. Sažetak PDF
Boris Čičovački, Siniša Zrinščak 529-541


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014