Revija za socijalnu politiku, Svezak 16, Br. 1 (2009)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Nezaposleni i dugotrajno nezaposleni u Hrvatskoj: analiza na temelju ankete radne snage

Valerija Botrić

Sažetak


U radu se analiziraju razlike između karakteristika zaposlenih i nezaposlenih na hrvatskom tržištu rada. Analiza je provedena na temelju podataka ankete o radnoj snazi Državnog zavoda za statistiku za 2006. godinu. Poduzorak ženske i muške populacije je analiziran odvojeno. Rezultati pokazuju da su zanimanje, imigrantski i bračni status nezaposlenih osoba signifikantni prediktori nezaposlenosti za obje populacije, dok kod obrazovanja, dobi i stanovanja u urbanim sredinama postoje određene rodne razlike.

Dodatno pitanje koje je istraženo u radu je – postoje li razlike između dugotrajno i kratkotrajno nezaposlenih. Rezultati provedene empirijske analize pokazali su da pored specifičnih zanimanja i bračnog statusa, za obje je populacije dob signifikantna. Uvjetna nadnica je dodatno signifikantna za mušku, a obrazovanje za žensku populaciju.

Cijeli tekst: PDF (English)

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014