Svezak 17, Br. 2 (2010)

Kazalo sadržaja

Riječ urednika PDF
  173-177

Članci

Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. Sažetak PDF
Margareta Gregurović, Simona Kuti 179-196
Rani odlazak sa studija: determinante nezavršavanja studija u hrvatskom visokom obrazovanju Sažetak PDF (English)
Maja Mihaljević Kosor 197-213
Efikasnost nasuprot dostupnosti? O povezanosti troškova i ishoda studiranja u Hrvatskoj Sažetak PDF
Teo Matković, Iva Tomić, Maja Vehovec 215-237
Teret troškova – financijski aspekti izbora studija i iskustva studiranja u hrvatskom visokoškolskom kontekstu Sažetak PDF (English)
Karin Doolan 239-256
Uklanjanje nepravednosti u visokom obrazovanju: prema politici »proširivanja sudjelovanja« u Hrvatskoj Sažetak PDF
Thomas Farnell, Vesna Kovač 257-275
Financijske potpore studentima u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj Sažetak PDF
Jelena Budak, Sunčana Slijepčević, Sandra Švaljek 277-297
Prelazak diplomanata poslovnih škola u Sloveniji iz obrazovanja u zaposlenost Sažetak PDF (English)
Polona Domadenik, Marjana Drame, Daša Farčnik 299-324

Dokumentacija

Raspodjela primanja s obzirom na razine obrazovanja PDF
Predrag Bejaković 325-331

Regulativa

Novi Zakon o radu PDF
Ivana Vukorepa 333-337

Informacije i osvrti

Konferencija o nastavku aktivnosti i provedbi mjera JAP-a i JIM-a, na temu »Globalna kriza i njezin utjecaj na Republiku Hrvatsku« PDF
Ivan Lakoš 339-342
Akademija za Europsko pravo: godišnja konferencija o radnom pravu EU PDF
Ivana Grgurev 342-344


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014