Svezak 2, Br. 4 (1995)

Kazalo sadržaja

Članci

Nadnacionalne agencije i socijalne politike postsocijalističkih zemalja Sažetak PDF
Bob Deacon 281-294
Djeca u ratu u Hrvatskoj Sažetak PDF
Marina Ajduković 295-304
Religija, Crkva i treći sektor u Srednjoj i Istočnoj Europi Sažetak PDF
Siniša Zrinščak 305-314
Čileanski model reforme mirovinskog osiguranja Sažetak PDF
Vlado Puljiz 323-329
Umjetna oplodnja (IVF) – uspjeh, neuspjeh, zdravstvene i socijalne posljedice Sažetak PDF
Marijan Valković 331-335
Francuska: spor uspon socijalne države Sažetak PDF
Vlado Puljiz 337-343

Dokument

Svjetska banka: prijedlog reforme hrvatskog mirovinskog sustava Sažetak PDF
Svjetska banka 315-322

Prijevod

Socijalno osiguranje i prijelaz na tržišno gospodarstvo Sažetak PDF
Günter Hedtkamp 345-349

Informacije i osvrti

Kako reformirati hrvatski mirovinski sustav? PDF
Mihovil Rismondo 351-355
Savjetovanje: starost i starenje – izazov današnjice PDF
Nino Žganec 356-359

Knjige i časopisi

Michael Albert: Kapitalizam protiv kapitalizma PDF
Zdenko Zeman 361-364
Nicholas Barr(ur.): Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe PDF
Gojko Bežovan 364-367
E.Verhellen & F.Spiesschaert(ur.): Ombudswork for children PDF
Dubravka Hrabar 367-370
Ian Holliday: The National Health Service(NHS) Transformed PDF
Stjepan Orešković 370-372

Dokumentacija

Neki pokazatelji sadašnjeg i budućeg demografskog stanja u Republici Hrvatskoj PDF
Ivan Magdalenić 373-376


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014