Revija za socijalnu politiku, Svezak 1, Br. 3 (1994)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Obitelj – društvo – obitelj

Josip Janković

Sažetak


Rad je posvećen obitelji kao osnovi zdravog razvoja novih generacija. Na osnovi istraživanja provedenih prije i u tijeku ratnih događanja nastoji se definirati stanje suvremene obitelji u Hrvatskoj, njene uspješnosti u ispunjavanju standardnih uloga i perspektive koja iz registriranog stanja logično slijedi. Kako su uvjeti u kojima potomstvo raste vrlo diskutabilni, pogotovo nakon stresova izazvanih raznim događanjima, nastoji se definirati odgovarajuće aktivnosti koje bi osigurale otklanjanje negativnih posljedica izloženosti brojnim stresorima. Da bi uspjeh u tim nastojanjima bio siguran, definirane su akcije na svim razinama. Najveća pažnja posvećena je ipak primarnoj prevenciji i odgovarajućim programima koji se mogu primijeniti i u oskudnim materijalnim uvjetima kroz postojeću mrežu odgojno-obrazovnih institucija i sustav ustanova socijalnog rada.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014