Svezak 5, Br. 2 (1998)

Kazalo sadržaja

Članci

Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost Sažetak HTML PDF
Jure Šimović 99-109
Ustavni sud definira socijalnu državu Sažetak HTML PDF
Siniša Rodin 111-118
Kriza i reforme mirovinskih sustava (Teze za raspravu Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 125-129
Švedska mirovinska reforma: mirovine vezane uz doprinose, gospodarski rast i očekivano trajanje života Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 175-181

Prijevod

Isključenost iz socijalne zaštite Sažetak HTML PDF
Katherine Duffy 183-202

Informacije i osvrti

Udruge u Hrvatskoj - Pravni i socijalni aspekti HTML PDF
Siniša Zrinščak 203-205
Ljudsko dostojanstvo i socijalna isključenost HTML PDF
Zoran Šućur 206-208
European Social Policy Forum 98. HTML PDF
Siniša Zrinščak 209-212
Hrvatska mirovinska reforma: Izazovi novog sustava na tri oslonca HTML PDF
Uredništvo 123
Mirovinska reforma i gospodarski razvoj (Teze za raspravu HTML PDF
Stjepan Zdunić 131-137
Hrvatska mirovinska reforma: tijek i dvojbe HTML PDF
Ante Škember 139-147
Nekoliko teza za raspravu o mirovinskoj reformi HTML PDF
Mato Arlović 149-151
Rasprava HTML PDF
Uredništvo 153-173

Knjige i časopisi

Social and Economic Aspects of Ageing Societies HTML PDF
Dušan Milinković 213-217
Paul Pierson: DismePauntling the Welfare State?Regan, Thatcher and the Politics of Retrenchment HTML PDF
Gojko Bežovan 217-221

Dokumentacija

Poikazatelj o mirovinskim sustavima u zemljama Europske unije HTML PDF
Vlado Puljiz 223-228


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014