Svezak 4, Br. 2 (1997)

Kazalo sadržaja

Članci

Determinante razvoja socijalne politike Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 111-121
Pokazatelji o sustavu socijalne sigurnosti u nordijskim zemljama Sažetak HTML PDF
Gojko Bežovan, Ana Miličić 149-160
Zakon o zapošljavanju u svjetlu međunarodnih iskustava Sažetak HTML PDF
Darko Oračić 123-129
Stručno obrazovanje u funkciji zapošljavanja Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 131-138
Multikulturalnost - nastojanje ili himba? (Analiza pojma na primjeru Njemačke Sažetak HTML PDF
Marko Žarić 139-148
Kronologija socijalne politike Zapada HTML PDF
Vlado Puljiz 161-167

Prijevod

Postmodernizam i socijalna politika: malen korak naprijed? Sažetak HTML PDF
Sue Penna, Martin O'Brien 169-182

Informacije i osvrti

Nove rasprave o socijalnoj politici u Hrvatskoj HTML PDF
Vlado Puljiz 183-184
Ecspress seminari - Socijalne profesijue u Europi pred izazovima suvremenosti HTML PDF
Natalija Sertić, Siniša Zrinščak 185-188

Knjige i časopisi

Hrvatska i Europa/ Demokratske slobode u Hrvatskoj HTML PDF
Zoran Šućur 189-193
A. Czako, L. Harsanyi, E. Kuti, A. Vajda: Individual Giving and Voluntaring in Hungary HTML PDF
Gojko Bežovan 194-195
Reveue internationale de sécurité sociale, godina 49, 1996. HTML PDF
Vlado Puljiz 199-200

Dokumentacija

Mišljenja hrvatskog radništva o socijalnij pravdi i Republici Hrvatskoj kao socijalnoj državi PDF
Ivan Magdalenić 201-205


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014