Svezak 9, Br. 3 (2002)

Kazalo sadržaja

Uvodna riječ: tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi HTML PDF
  241-244
Introduction to the Special Double Number on End-of-Life Care Policy Issues HTML PDF
  241-244

Članci

Problemi vezani s krajem života u zajednici: povezivanje profesionalnoga i javnog obrazovanja Sažetak HTML PDF
Joanne E. Coury, Ana Štambuk 245-257
Utjecaj političkih čimbenika na razvoj palijativne skrbi u Velikoj Britaniji Sažetak HTML PDF
David Clark, Jane Seymour, Michael Wright 259-270
Razvoj hospicijskog pokreta u Americi Sažetak HTML PDF
William E. Finn 271-279
Između tržišta, države i zajednice: smanjenje troškova unutar socijalne skrbi i razvoj hospicija u Sloveniji Sažetak HTML PDF
Ann E.P. Dill, Tatjana Fink 281-292
Hospicijski pokret u Mađarskoj i iskustva timova za podršku u bolnicama Sažetak HTML PDF
Katalin Hegedus 293-300
Eutanazija Sažetak HTML PDF
Anica Jušić 301-309
Značenje volonterstva za društvo i zajednicu u palijativnoj skrbi u Americi Sažetak HTML PDF
Joanne E. Coury 311-319

Dokument

Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva Sažetak HTML PDF
Gojko Bežovan, Nives Zenić 321-342

Prijevod

Mirovinske reforme: mitovi, istine i strategijski izbori Sažetak HTML PDF
Nicholas Barr 343-364

Informacije i osvrti

Što donosi zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti HTML PDF
Nada Kerovec 365-367
30. Međunarodna konferencija o socijalnoj skrbi HTML PDF
Nives Ivelja 368

Knjige i časopisi

Tine Stanovnik, Nada Stropnik i Christopher Prinz (ur.): Economic Well-Being of the Elderly: A Comparison Across Five European Countries HTML PDF
Ana Štambuk 369-371
Vid Pečjak: Psihologija treće životna dobi HTML PDF
Tihana Malenica 371-374
Tereza Salajpal: Druga strana sjećanja HTML PDF
Ana Štambuk 374-375
Yaakov Kop (ur.): Israel's Social Services: 1999–2000 HTML PDF
Klaudija Kregar 375-378
Nicholas Barr (ur.): Economic Theory and the Welfare State, I.–III. HTML PDF
Siniša Zrinščak 378-381
European Journal of Social Work, godina 3,2000. HTML PDF
Branka Sladović Franz 381-382

Dokumentacija

Nadležnost centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj HTML PDF
Siniša Zrinščak 383-392


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014