Svezak 9, Br. 2 (2002)

Kazalo sadržaja

Članci

Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz, Siniša Zrinščak 117-137
Obiteljske vrijednosti i neki aspekti socijalne zaštite obitelji Sažetak HTML PDF
Tonči Matulić 139-160
Smisao i najvažnije praktične implikacije socijalnog diskursa zdravlja i bolesti Sažetak HTML PDF
Živka Staničić 161-171

Dokument

Očekivana kretanja u mirovinskom sustavu Republike Hrvatske u razdoblju do 2040. godine Sažetak PDF
Vlado Puljiz 173-185

Prijevod

Njemački karitativni socijalni sustav: kritike sa stajališta Ordnungspolitik Sažetak PDF
Dirk Meyer 187-203

Informacije i osvrti

Globalna socijalna politika: novi časopis i istraživački program HTML PDF
Paul Stubbs 205-207
Siromaštvo i socijalna isključenost u Središnjoj i Istočnoj Europi HTML PDF
Zoran Šućur 208-210
Socijalna inkluzija: moralna dilema ili ekonomska nužnost? HTML PDF
Klaudija Kregar 211-213

Knjige i časopisi

Hrvatski Caritas i Franjevački institut za promicanje kulture mira: Mir u Hrvatskoj Rezultati istraživanja Oprost i pomirenje – utopija ili izazov? Razgovori o opraštanju HTML PDF
Željka Bišćan 215-217
Vlasta Ilišin, Ankica Marinović Bobinac, Furio Radin: Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece HTML PDF
Dejana Bouillet 217-220
Vivien Foster, Susana Mourato, David Pearce, Ece Özdemiroglu: The Price of Virtue: The Economic Value of the Charitable Sector HTML PDF
Gojko Bežovan 220-222
Giuliano Bonoli, Vic George, Peter Taylor-Gooby: European Welfare Futures, Towards a Theory of Retrenchment HTML PDF
Siniša Zrinščak 222-225
Journal of European Social Policy, godina 11,2001. HTML PDF
Siniša Zrinščak 225-229

Dokumentacija

Pokazatelji o prirodnom kretanju stanovništva, strukturi kućanstava i obitelji u Hrvatskoj PDF
Vlado Puljiz 231-240


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014