Revija za socijalnu politiku, Svezak 10, Br. 1 (2003)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Novi prioriteti za socijalnu politiku i kriminologiju: globalizacija, urbanizam i država postsocijalne sigurnosti u nastajanju

Tony Fitzpatrick

Sažetak


Socijalna politika i kriminologija dugo su se bavili kriminalizacijom i regulacijom siromašnih. Teza ovoga rada je da su se posljednjih godina pojavili novi oblici kriminalizacije i regulacije koje su različiti autori iz obje discipline počeli teoretizirati. Ovim se radom želi doprinijeti rastućoj literaturi o tome približavanjem različitih tema koje zaslužuju da budu opširno raspravljene zajedno. Te su teme; prvo, globalizacija; drugo, promjenljiva priroda države; treće, reorganizacija vremena i prostora, pogotovo na urbanoj razini. U nastavku se proučavaju neki od novijih radova Jocka Younga, Davida Garlanda, Ramesha Mishre, Petera Taylora-Goobyja i Zygmunta Baumana. Zaključak je da teorijska i empirijska istraživanja trebaju analizirati reorganizaciju prostora i vremena, na koju utječe “država postsocijalne sigurnosti”, što tvori nove prioritete za socijalnu politiku i kriminologiju.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014