Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Stjepan Baloban (ur.): Socijalna budućnost Hrvatske: kršćani, nacija, politika, Europa Detalji   HTML   PDF
Melanija Strika
 
Svezak 2, Br. 3 (1995) Stradalnici domovinskog rata Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Strategija i dijalog – što je nedostajalo? Detalji   PDF
Sven Marcelić
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Strategija razvitka mirovinskog sustava i socijalne skrbi Republike Hrvatske Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 2 (1997) Stručno obrazovanje u funkciji zapošljavanja Sažetak   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 13, Br. 1 (2006) Struktura troškova i usluga hrvatskoga zdravstvenog sustava Detalji   PDF
Teo Matković, Siniša Zrinščak
 
Svezak 28, Br. 2 (2021) Studentski stavovi o braku, kohabitaciji i tranziciji u brak Sažetak   PDF
Željko Boneta, Marko Mrakovčić
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Studijsko putovanje: Dječja prava u Europi Detalji   PDF
Maja Laklija, Tina Debeljak
 
Svezak 18, Br. 2 (2011) Stvaranje jedinstvenih kriterija utvrđivanja invaliditeta te dileme oko načina njegovog mjerenja Detalji   PDF
Tomislav Benjak
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju na razinai poduzeća u zemljama Srednje i Istočne Europe Detalji   HTML   PDF
Ivana Grgurev
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Suradnja ustanova socijalne skrbi i nevladinih organizacija Detalji   PDF
Siniša Zrinščak, Siniša Kuhar
 
Svezak 23, Br. 2 (2016) Susjedstvo i socijalna integracija: utjecaj lokalnih društvenih odnosa na percepciju socijalne kohezije u susjedstvu na primjeru Hrvatske Sažetak   PDF
Geran Marko Miletić, Rašeljka Krnić, Filip Majetić
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) Sustavi mirovinskog osiguranja: nasljeđe i aktuelni problemi Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Sustavi otpremnina u odabranim zemljama Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 5, Br. 4 (1998) Sustavi socijalne pomoći: povijest, obilježja i modeli Sažetak   HTML   PDF
Zoran Šućur
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Sustavi socijalnog blagostanja i uloga spolova Sažetak   PDF
Jane Lewis
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Sustavi zdravstvene politike u svijetu: osnovna obilježja i aktualni procesi Sažetak   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 15, Br. 1 (2008) Sustav skrbi za branitelje iz Domovinskog rata Sažetak   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Sustav socijalne skrbi iz perspektiva roditelja djece s teškoćama u razvoju Sažetak   PDF
Josipa Gović, Marko Buljevac
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Sustav socijalne zaštite u Republici Makedoniji Sažetak   HTML   PDF
Nano Ružin
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Svjetlana Šokčević: Industrijska demokracija i zaštita na radu Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Svjetska banka: prijedlog reforme hrvatskog mirovinskog sustava Sažetak   PDF
Svjetska banka
 
Svezak 2, Br. 1 (1995) Svjetski summit o socijalnom razvoju Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Šesta sjednica Komiteta eksperata za propise u oblasti socijalne sigurnosti Vijeća Europe Detalji   PDF
Mihovil Rismondo
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Škola teorije i prakse socijalnog rada Detalji   HTML   PDF
Kristina Urbanc, Vlado Puljiz
 
Svezak 19, Br. 3 (2012) Šok javnog sektora u Europi: Između strukturnih reformi i kvantitativnih prilagodbi Sažetak   PDF
Daniel Vaughan-Whitehead
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Što donosi zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti Detalji   HTML   PDF
Nada Kerovec
 
Svezak 26, Br. 3 (2019) Što određuje financijsku pismenost? U potrazi za relevantnim odrednicama Sažetak   PDF
Nikola Erceg, Zvonimir Galić, Maja Vehovec
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Švedska mirovinska reforma: mirovine vezane uz doprinose, gospodarski rast i očekivano trajanje života Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Tematski broj časopisa o pristupu socijalnim pravima u Hrvatskoj Detalji   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 2, Br. 2 (1995) Temeljna obilježja sustava socijalne skrbi Savezne Republike Njemačke Sažetak   PDF
Nino Žganec
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Teorija i praksa socijalnog rada Detalji   PDF
Dada M. Maglajlić
 
Svezak 17, Br. 2 (2010) Teret troškova – financijski aspekti izbora studija i iskustva studiranja u hrvatskom visokoškolskom kontekstu Sažetak   PDF (English)
Karin Doolan
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Tereza Salajpal: Druga strana sjećanja Detalji   HTML   PDF
Ana Štambuk
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s intelektualnim teškoćama Sažetak   PDF
Sanja Skočić Mihić, Lelia Kiš-Glavaš
 
Svezak 12, Br. 2 (2005) Teškoće socijalnog partnerstva: europska i hrvatska iskustva Sažetak   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 4, Br. 3 (1997) Teze za raspravu o hrvatskoj mirovinskoj reformi Sažetak   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 26, Br. 3 (2019) The Effectiveness of Self-Employment of the Roma – A Quasi Experimental Design Sažetak   PDF
Miloš Bešić, Dejan Milenković
 
Svezak 30, Br. 3 (2023) The EU Countries’ Assessment with Respect to the Prevalence of Severe Material Deprivation and Determinants of Poverty: Application of Non-parametric DEA Approach Sažetak   PDF
Eva Kovářová
 
Svezak 25, Br. 2 (2018) The Future of the Slovenian Welfare State: A View from Deliberative Forums Sažetak   PDF
Tatjana Rakar, Maša Filipovič Hrast
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) The Impact of the Covid-19 Pandemic on Migration Within the Countries of the European Union Sažetak   PDF
Katica Jurčević, Borna Jurčević, Marina Perić Kaselj
 
Svezak 30, Br. 2 (2023) The Influence of Labor Market Determinants on Economic Inequality Measured by Gini Coefficient in Montenegro Sažetak   PDF
Nemanja Popović, Milivoje Radović, Jovan Đurašković
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) The International Bank for Reconstruction and Development: Equity and Development: World Development Report 2006 Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) The Multifaceted Nature of Precarious Work: A Mixed Methods Approach Sažetak   PDF
Valentina Franca, Polona Domadenik, Tjaša Redek, Ljiljana Rihter, Sara Bagari
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) The Role of Social Work in the Epoch of Intergenerational Solidarity in Society Sažetak   PDF
Jana Mali
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Tim Mazzarol, Geoffrey Norman Soutar: The Global Market for Higher Education Detalji   HTML   PDF
Denisa Krbec
 
Svezak 7, Br. 2 (2000) Tine Rostgaard, Torben Fridberg: Caring for Children and Old People:A Comparison of European Policies and Practices Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Tine Stanovnik, Nada Stropnik i Christopher Prinz (ur.): Economic Well-Being of the Elderly: A Comparison Across Five European Countries Detalji   HTML   PDF
Ana Štambuk
 
Svezak 20, Br. 1 (2013) Tipovi kapitalizma, ekspanzija neoliberalizma i socijalni učinci u baltičkim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj: komparativni pristup Sažetak   PDF
Josip Lučev, Zdenko Babić
 
Svezak 26, Br. 3 (2019) Tko se češće razvodi? Obrazovanje i bračna (ne)stabilnost u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Petra Međimurec, Ivan Čipin
 
1001 - 1050 od 1200 stavke/a << < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014