Svezak 9, Br. 1 (2002)

Kazalo sadržaja

Članci

Politička ekonomija mirovinske reforme u Latinskoj Americi Sažetak HTML PDF
Katharina Müller 3-21
Utjecaj globalizacije na manje zemlje te uloga manjih zemalja u procesu globalizacije: primjer socijalne politike i socijalnog rada Sažetak HTML PDF
Horst Sing 23-32
Mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj i sukcesija država Sažetak HTML PDF
Mihovil Rismondo 33-47

Dokument

Program poticanja zapošljavanja Sažetak HTML PDF
Vlada Republike Hrvatske 49-64

Prijevod

Odgovor na globalizaciju: socijalna politika u novim tržišnim ekonomijama Sažetak HTML PDF
Ethan B. Kapstein, Branko Milanović 65-78

Knjige i časopisi

Stjepan Baloban (ur.): Hrvatska obitelj na prekretnici HTML PDF
Ankica Marinović Bobinac 87-89
M. Meštrović (ur.): Globalizacija i njene refleksije u Hrvatskoj HTML PDF
Drago Čengić 89-92
Deepa Narayan (ur.): Can Anyone Hear Us? HTML PDF
Predrag Bejaković 92-97
Tim Mazzarol, Geoffrey Norman Soutar: The Global Market for Higher Education HTML PDF
Denisa Krbec 98-102
Revue internationale de sécurité sociale,godina 2001. HTML PDF
Vlado Puljiz 102-105

Informacije i osvrti

Globalni forum o zapošljavanju HTML PDF
Nada Kerovec 79-81
Unapređivanje politike i prakse zaštite djece HTML PDF
Ninoslava Pećnik 82-85

Dokumentacija

Socijalna i obiteljska politika u zemljama u tranziciji PDF
Siniša Zrinščak 107-115


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014