Revija za socijalnu politiku, Svezak 22, Br. 2 (2015)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije

Aleksandra Huić, Ivana Jugović, Željka Kamenov

Sažetak


Postojeća društvena situacija u Hrvatskoj pitanje stavova prema gejevima i lezbijkama i njihovim pravima čini posebno aktualnima. Dosadašnja istraživanja u Hrvatskoj uglavnom su se bavila odrednicama općih stavova prema homoseksualnim osobama, pri čemu su zanemareni stavovi prema njihovim pravima. Cilj ovog istraživanja bio je detaljnije ispitati stavove studenata/ica upravo prema pravima gejeva i lezbijki, što je posebno zanimljivo jer je istraživanje provedeno u trenutku kada se u Hrvatskoj pripremao Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je sada na snazi, a kojim se regulira većina tih prava. Osim što nas je zanimalo koja prava se podržavaju, ispitali smo i podržavaju li se prava gejeva i lezbijki u različitoj mjeri, odnosno razlikuju li se studenti i studentice u tome koliko podržavaju prava gejeva/lezbijki. Dodatni cilj bio je provjeriti jesu li rod, religioznost, iskustvo kontakta s osobama homoseksualne orijentacije, sudjelovanje u nastavi na temu homoseksualne orijentacije i moderne predrasude prema homoseksualnim osobama značajne odrednice podržavanja prava gejeva i lezbijki. Istraživanje je provedeno na ukupno 1 551 studentu/ici heteroseksualne orijentacije različitih studijskih usmjerenja Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Korišteni su Skala stavova prema pravima gejeva/lezbijki, Skala modernih predrasuda prema homoseksualnim osobama, a prikupljeni su i opći podaci o sudionicima te podaci o stupnju kontakta s homoseksualnim osobama, religioznosti, nastavi tijekom studija o temi različitosti te zainteresiranosti za tematiku povezanu s homoseksualnim osobama. Najveću podršku sudionici/e pružaju pravu lezbijki i gejeva da konkuriraju na radna mjesta i pravu na posjećivanje partnera/ice u bolnici, a tek u manjoj mjeri pružaju podršku pravima na usvajanje djece, na sklapanje braka i na medicinski potpomognutu oplodnju. Studentice u većoj mjeri podržavaju prava i gejeva i lezbijki u odnosu na studente. Nakon kontrole interesa za tematiku ravnopravnosti homoseksualnih osoba, prava lezbijki i gejeva više podržavaju žene, osobe koje imaju slabije izražene moderne predrasude prema homoseksualnim osobama, nižu religioznost te viši stupanj kontakta s homoseksualnim osobama. Dobiveni nalazi uglavnom su u skladu s očekivanjima, a raspravljene su i moguće praktične implikacije nalaza.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014