Svezak 23, Br. 1 (2016)

Kazalo sadržaja

Riječ urednika – tematski broj o izazovima socijalne države u gospodarskoj krizi PDF PDF
  1-6

Članci

Uloga i izdaci socijalne zaštite u gospodarskoj krizi Sažetak PDF
Zoran Šućur 7-38
Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva Sažetak PDF
Zdenko Babić, Danijel Baturina 39-60
Socijalne inovacije kao doprinos jačanju socijalne kohezije i ublažavanju socijalne krize u europskim urbanim socijalnim programima Sažetak PDF
Gojko Bežovan, Jelena Matančević, Danijel Baturina 61-80
Starenje stanovništva – izazov socijalne politike Sažetak PDF
Vlado Puljiz 81-98
Mirovinski sustav Srbije u svjetlu krize Sažetak PDF
Gordana Matković 99-119
Reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini u vremenu krize Sažetak PDF
Nikolina Obradović 121-136
Osobna prezaduženost u Europskoj uniji kao odrednica socijalne isključenosti Sažetak PDF
Predrag Bejaković 137-154

Informacije i osvrti

Popis recenzenata u 2015. godini Bez naslova PDF
  155-157


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014