Svezak 28, Br. 2 (2021)

Kazalo sadržaja

Članci

Dohodovne nejednakosti i redistributivne preferencije u Hrvatskoj i zemljama EU-a: makroanaliza Sažetak PDF
Zoran Šućur 133-162
Isplativost rada u Hrvatskoj i Sloveniji: analiza pomoću mikrosimulacijskog modela Sažetak PDF
Slavko Bezeredi 163-185
Provjera faktorske strukture hrvatske verzije upitnika »Fleksibilnost granica radne i obiteljske uloge« Sažetak PDF
Maja Laklija, Slavica Blažeka Kokorić, Gordana Berc 187-203
Studentski stavovi o braku, kohabitaciji i tranziciji u brak Sažetak PDF
Željko Boneta, Marko Mrakovčić 205-225
Is There a Link between Income Inequality and Economic Growth in the Balkans? Testing the Kuznets Hypothesis Sažetak PDF
Ivana Velkovska, Borce Trenovski, Kristijan Kozheski 227-238
It Is Never too Late to Learn: The Role of Organizational Support in Older Employees’ Learning Sažetak PDF
Jana Žnidaršič, Mojca Kogovšek, Metka Kogovšek, Irena Ograjenšek 239-259

Dokumentacija

Otpremnine u članicama EU-a PDF
Predrag Bejaković 261-271
Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. PDF
Romana Galić, Iva Prpić, Jasminka Đurek Pavlina 272-278

Knjige i časopisi

Hrvoje Šimović i Milan Deskar-Škrbić: Ekonomika javnog sektora s hrvatskim primjerima PDF
Predrag Bejaković 279-282
Anne de Bruin i Simon Teasdale Elgar (ur.): A Research Agenda for Social Entrepreneurship PDF
Danijel Baturina 282-284
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński: Social Business Models in the Digital Economy PDF
Milena P. Ilić 284-288
Ivan Krastev i Stephen Holmes: Kraj doba oponašanja. Zašto Zapad gubi bitku za demokraciju PDF
Predrag Bejaković 289-291


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014