Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Utvrđivanje prioriteta u švedskom zdravstvenom sustavu Detalji   PDF
Erwin Bischofberger
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Uvjeti institucionalne stabilizacije socijalne države Sažetak   PDF
Eugen Pusić
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Uvodna riječ Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Uvodna riječ: tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi Detalji   HTML   PDF
Joanne E. Coury, Ana Štambuk
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Uvodna riječ uz tematski broj časopisa: Izazovi hrvatskog zdravstvenog sustava u doba krize Detalji   PDF
Snježana Kaštelan, Jelena Matančević, Gojko Bežovan
 
Svezak 28, Br. 3 (2021) Uvodna riječ uz tematski broj časopisa: Politike skrbi u postjugoslavenskim zemljama Detalji   PDF
Ivana Dobrotić
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Uvodna riječ uz tematski broj časopisa posvećen aktivnom starenju i međugeneracijskom povezivanju Detalji   PDF
Urednik RSP
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Uvodnik: Vlado Puljiz i hrvatska socijalna politika Sažetak   PDF
Siniša Zrinščak
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Uzdržavanje bračnih i izvanbračnih drugova te istospolnih partnera – hrvatska rješenja i europski kontekst Sažetak   PDF
Ivan Šimović
 
Svezak 26, Br. 1 (2019) Uzroci poteškoća u mirovinskom sustavu i razlozi zašto treba očuvati kapitalizirano mirovinsko osiguranje u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 4, Br. 1 (1997) Valentin Zsifkovits: Politika bez morala? Detalji   PDF
Zdenko Zeman
 
Svezak 27, Br. 3 (2020) Važnost aktivne politike zapošljavanja i njezine evaluacije u Hrvatskoj Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 21, Br. 3 (2014) Važnost obiteljskog podrijetla i roda za uspjeh iz matematike i odabir srednje škole Sažetak   PDF
Branislava Baranović, Ivana Jugović, Saša Puzić
 
Svezak 23, Br. 2 (2016) Važnost stilova odlučivanja za planiranje karijere učenika srednjih škola Sažetak   PDF
Andreja Bubić, Katarina Krile
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Vedran Đulabić: Regionalizam i regionalna politika Detalji   PDF
Ivan Grgurić
 
Svezak 3, Br. 2 (1996) Velika Britanija: od zakona za siromašne do laburističkih socijalnih reformi Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 13, Br. 3 (2006) Velika transformacija srednjoistočne Europe: Uspjeh i razočaranje Sažetak   PDF
Janos Kornai
 
Svezak 27, Br. 3 (2020) Velimir Šonje i Darko Polšek: Prešućeni trijumf liberalizma: O praktičnoj važnosti slobode 1989. – 2019. Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 28, Br. 3 (2021) Velimir Šonje i Kristijan Kotarski: Korona ekonomika: pet jahača apokalipse Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) Velimir Šonje: Mirovine za 21. stoljeće Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) Velimir Šonje: Mirovine za 21. stoljeće Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Veljko Rus: Socialna država in družba blaginje Detalji   PDF
Ivan Magdalenić
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Victor Pestoff & Taco Brandsen (ur.): The Third Sector and the Delivery of Public Services Detalji   PDF
Jelena Matančević
 
Svezak 9, Br. 3 (2002) Vid Pečjak: Psihologija treće životna dobi Detalji   HTML   PDF
Tihana Malenica
 
Svezak 29, Br. 3 (2022) VII. Godišnja stručna konferencija socijalnog rada u Bosni i Hercegovini s međunarodnim sudjelovanjem »Aktivacijski modeli - korisnička perspektiva« Detalji   PDF
Karolina Tadić-Lesko, Janja Milinković, Nina Babić
 
Svezak 10, Br. 2 (2003) Vijeće Europe i socijalna kohezija Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 25, Br. 3 (2018) Višnja Samardžija (ur.): Izazovi provedbe europskih politika u Hrvatskoj Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 14, Br. 2 (2007) Višnja Samardžija (ur.): Reforms in Lisbon Strategy Implementation: Economic and Social Dimensions Detalji   PDF
Paul Stubbs
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Vivien Foster, Susana Mourato, David Pearce, Ece Özdemiroglu: The Price of Virtue: The Economic Value of the Charitable Sector Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 18, Br. 3 (2011) Vjekoslav Bratić: Skrivena javna potrošnja - Porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima? Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) Vlado Košić i Gordan Črpić (ur.): U službi pravde i mira Detalji   PDF
Valentina Kanić
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Vlado Puljiz, Dejana Bouillet (ur.): Nacionalna obiteljska politika Detalji   PDF
Slavica Blažeka
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Vlado Puljiz: Socijalne reforme Zapada:od milosrđa do socijalne države Detalji   HTML   PDF
Dušan Milinković
 
Svezak 9, Br. 2 (2002) Vlasta Ilišin, Ankica Marinović Bobinac, Furio Radin: Djeca i mediji: uloga medija u svakodnevnom životu djece Detalji   HTML   PDF
Dejana Bouillet
 
Svezak 16, Br. 1 (2009) Vlasta Ilišin i Furio Radin (ur.): Mladi: problem ili resurs Detalji   PDF
Anja Gvozdanović
 
Svezak 10, Br. 1 (2003) Vlasta Ilišin i Furio Radin (ur.): Mladi uoči trećeg milenija Detalji   HTML   PDF
Ankica Marinović Bobinac
 
Svezak 13, Br. 2 (2006) Vlasta Ilišin (ur.): Mladi Hrvatske i europska integracija Detalji   PDF
Ankica Marinović Bobinac
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Vojmir Franičević i Vlado Puljiz (ur.): Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti Detalji   PDF
Ivan Grgurić
 
Svezak 19, Br. 1 (2012) Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu Sažetak   PDF
Siniša Zrinščak, Ivan Lakoš, Femida Handy, Ram Cnaan, Jeffrey L. Brudney, Debbie Haski-Leventhal, Kirsten Holmes, Lesley Hustinx, Chulhee Kang, Lucas Meijs, Anne Birgitta Pessi, Bhagyashree Ranade, Karen A. Smith, Naoto Yamauchi
 
Svezak 5, Br. 1 (1998) Vrednote u kontekstu obiteljskog sustava Sažetak   HTML   PDF
Josip Janković
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Vrijednosti kao izazov u "fluidnom društvu Detalji   PDF
Marina Ajduković
 
Svezak 29, Br. 1 (2022) Vrste i razlozi otkazivanja ugovora o radu u odabranim članicama EU-a Detalji   PDF
Predrag Bejaković
 
Svezak 21, Br. 3 (2014) Vrste javnih politika Theodora Lowija: specifičnosti stvaranja socijalnih politika Sažetak   PDF
Ana Petek
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) War Veteran's Policy in Bosnia and Herzegovina Sažetak   PDF
Nikolina Obradović
 
Svezak 30, Br. 1 (2023) Wayne Holmes, Kaśka Porayska-Pomsta (Eds.): The Ethics of Artificial Intelligence in Education: Practices, Challenges, and Debates Detalji   PDF
Valentin Kuleto, Milena P. Iić, Maja Ivović
 
Svezak 27, Br. 1 (2020) Which Groups Have a Greater Risk of Poverty in Spain? Sažetak   PDF
María Carmen Sánchez-Sellero, Beatriz Garcia-Carro
 
Svezak 23, Br. 3 (2016) Who Should Finance Childcare? Multilevel Analysis of 24 Countries Sažetak   PDF
Ivana Dobrotić, Tanja Vučković Juroš
 
Svezak 30, Br. 2 (2023) Why Now? Causal Attributions for Unemployment in Older People in Spain, Based on Their Life Experiences Sažetak   PDF
Diana Amber Montes, Jesús Domingo Segovia
 
Svezak 17, Br. 3 (2010) WILCO – FP7 projekt o socijalnim inovacijama, socijalnoj isključenosti i socijalnoj koheziji Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) WILCO FP7 projekt; što smo naučili i što nosi budućnost? Detalji   PDF
Danijel Baturina
 
1101 - 1150 od 1200 stavke/a << < 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014