Svezak 24, Br. 1 (2017)

Kazalo sadržaja

Članci

Stanovništvo 50+ u ulozi pružatelja i primatelja neformalne skrbi u Hrvatskoj Sažetak PDF
Marin Strmota 1-18
Financiranje domova za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj Sažetak PDF
Marijana Bađun 19-43
Stavovi mladih o kohabitaciji Sažetak PDF
Gorana Bandalović 45-71
Prilagodba na studij s obzirom na neka obilježja studenata s invaliditetom Sažetak PDF
Sandra Bošković, Danijela Ilić-Stošović, Sanja Skočić-Mihić 73-92
War Veteran's Policy in Bosnia and Herzegovina Sažetak PDF
Nikolina Obradović 93-106

Informacije i osvrti

Doprinos trećeg sektora socio-ekonomskom razvoju Europe – Utjecaj trećeg sektora (prikaz FP7 projekta) PDF
Danijel Baturina 107-111
Javni-stručni skup "Obiteljska grupna konferencija – Suvremeni model podrške obitelji u riziku" i Godišnji susret europske mreže obiteljske grupne konferencije PDF
Aleksandar Božić, Branka Ivanović, Karolina Tadić-Lesko 111-113
Popis recenzenata u 2016. godini PDF
  115-116


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014