Revija za socijalnu politiku, Svezak 24, Br. 1 (2017)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Stavovi mladih o kohabitaciji

Gorana Bandalović

Sažetak


U radu se prezentiraju rezultati anketnog istraživanja stavova mladih o kohabitaciji. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 825 ispitanika podijeljenih u dva poduzorka − 717 studentica i studenata različitih fakulteta u dobi od 18 do 30 godina te 108 nezaposlenih mladih iste dobne starosti koji u vrijeme istraživanja nisu bili u braku. Dobiveni rezultati pokazuju da više od polovice ispitanika smatra da par može živjeti zajedno čak i ako se ne namjerava vjenčati, da je poželjno živjeti zajedno prije braka kako bi se utvrdila usklađenost budućih bračnih partnera, da kohabitacija nije povezana s kasnijim bračnim nezadovoljstvom, bračnom nevjerom ili razvodom braka, da kohabitacija prevladava među ljudima koji su liberalniji i manje religiozni te je doživljavaju uobičajenim načinom započinjanja prve zajednice, odnosno probnim brakom. Iako se ispitanici većinom slažu s tezom da je riječ o slobodnijem načinu života od braka, ne smatraju je »životom u grijehu« i to je najbolji pokazatelj otvorenosti mladih ljudi prema alternativnim obiteljskim zajednicama i prihvaćanju predbračne kohabitacije kao faze bračnog procesa. Stavovi muškaraca i žena o kohabitaciji značajno se ne razlikuju osim na razini pojedinih čestica, pri čemu su žene sklonije promišljanju kohabitacije kao trenda, za razliku od muškaraca za koje je kohabitacija svakako bolji izbor od samačkog života. Istraživanje je pokazalo značajne razlike u stavovima studenata o kohabitaciji ovisno o fakultetu na kojem studiraju, pri čemu su najveće razlike izražene između studenata Katoličkog bogoslovnog fakulteta koji izražavaju značajno negativnije stavove od svih ostalih studenata za sve ispitane tvrdnje te studenata Umjetničke akademije koji imaju mnogo pozitivnije stavove o kohabitaciji od studenata drugih fakulteta.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014