Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad Sažetak   PDF
Marina Ajduković
 
Svezak 1, Br. 4 (1994) Socijalni problemi u Zapadnoj Europi: siromaštvo, nezaposlenost, isključenost Detalji   PDF
Vlado Puljiz, Gojko Bežovan
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Socijalni programi, društveni problemi i osnaživanje utjecaja javnosti Sažetak   PDF
Srna Mandič
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Socijalni program Republike Hrvatske Sažetak   PDF
Živko Jurčević
 
Svezak 19, Br. 2 (2012) Socijalni rad i javnost: Komuniciranje „socijalnog“ Detalji   PDF
Mustafa Sharifi
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Socijalni rad između pragmatizma i scijentizma Sažetak   PDF
Aleksandar Halmi, Nino Žganec
 
Svezak 21, Br. 2 (2014) Socijalni rad u domu za starije i nemoćne osobe – izazovi i poteškoće Sažetak   PDF
Ana Štambuk, Milica Sučić, Suzana Vrh
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Socijalni razvoj Republike Hrvatske Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Socijalni transferi u Republici Hrvatskoj Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 1, Br. 2 (1994) Socijalni troškovi i ovisno stanovništvo razvijenih zemalja Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 5, Br. 2 (1998) Socijalni učinci poreza na dodanu vrijednost Sažetak   HTML   PDF
Jure Šimović
 
Svezak 6, Br. 1 (1999) Socijalno-ekonomska obilježja obitelji s djecom do 15 godina u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Sanja Crnković-Pozaić
 
Svezak 3, Br. 1 (1996) „Socijalno“ i socijalni rad Sažetak   PDF
Mladen Knežević
 
Svezak 2, Br. 4 (1995) Socijalno osiguranje i prijelaz na tržišno gospodarstvo Sažetak   PDF
Günter Hedtkamp
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Socijalno stanovanje u Europi Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 22, Br. 3 (2015) Solidarity as Key Determinant of Social Security Systems in the EU Sažetak   PDF
Adrijana Martinović
 
Svezak 29, Br. 2 (2022) Solidarna ekonomija u javnim politikama u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Domagoj Račić
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Solidarnost i pravda kao temelj socijalne države Sažetak   PDF
Marijan Valković
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Solidarnost i supsidijarnost kao temelji socijalnog tržišnog gospodarstva Sažetak   HTML   PDF
Ivan Šarić
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Solidarnost u učenju Ivana Pavla II. Sažetak   HTML   PDF
Rebeka Anić
 
Svezak 16, Br. 2 (2009) Sonja Podgorelec: Ostarjeti na otoku: kvaliteta života starijega stanovništva hrvatskih otoka Detalji   PDF
Ljiljana Muslić
 
Svezak 3, Br. 3 (1996) Specifičnosti demografskog razvitka u Hrvatskoj i njegove socio-ekonomske implikacije Sažetak   PDF
Alica Wertheimer-Baletić
 
Svezak 1, Br. 1 (1994) Sporovi o novom hrvatskom radnom zakonodavstvu Sažetak   PDF
Željko Potočnjak
 
Svezak 16, Br. 3 (2009) Spremnost osoba s intelektualnim teškoćama za zapošljavanje Sažetak   PDF
Lelia Kiš-Glavaš
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) s. Rebeka Jadranka Anić: Više od zadanoga. Žene u Crkvi u Hrvatskoj u 20. stoljeću Detalji   PDF
Inga Tomić-Koludrović
 
Svezak 4, Br. 4 (1997) Srna Mandič: Stanovanje in država Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarenja Sažetak   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 11, Br. 2 (2004) Stambena statistika – standard stanovanja u Hrvatskoj Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 12, Br. 1 (2005) Stambena statistika u Europskoj uniji Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 15, Br. 3 (2008) Stambeni problemi, produženi život s roditeljima i odgoda ulaska u brak u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Anđelko Akrap, Ivan Čipin
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Stanovanje i stambeni sustavi u zapadnim zemljama Sažetak   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 20, Br. 3 (2013) Stanovanje prvo Europa - projekt socijalnog eksperimenta Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 11, Br. 3 (2004) Stanovanje: rast naspram preporoda Detalji   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Stanovanje u 21. stoljeću: fragmentacija i preorijentacija Detalji   HTML   PDF
Gojko Bežovan
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) Stanovništvo 50+ u ulozi pružatelja i primatelja neformalne skrbi u Hrvatskoj Sažetak   PDF
Marin Strmota
 
Svezak 7, Br. 3 (2000) Stanje u reformi mirovinskog sustava Hrvatske Detalji   HTML   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Starenje stanovništva Europe Detalji   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 15, Br. 2 (2008) Starenje stanovništva i distributivni sukobi: distributivne podjele na temelju dobi u zapadnoj Europi Sažetak   PDF (English)
Andrija Henjak
 
Svezak 23, Br. 1 (2016) Starenje stanovništva – izazov socijalne politike Sažetak   PDF
Vlado Puljiz
 
Svezak 7, Br. 1 (2000) Stariji ljudi u Sloveniji Sažetak   HTML   PDF
Blaž Mesec
 
Svezak 1, Br. 3 (1994) Status osoba treće životne dobi prema obiteljskom zakonodavstvu Sažetak   PDF
Nenad Hlača
 
Svezak 21, Br. 1 (2014) Stav o bračnim ulogama i percepcija obiteljskih odnosa kod zaposlenih supružnika Sažetak   PDF
Maja Kokorić, Ana Šimunić, Ljiljana Gregov
 
Svezak 24, Br. 1 (2017) Stavovi mladih o kohabitaciji Sažetak   PDF
Gorana Bandalović
 
Svezak 17, Br. 1 (2010) Stavovi prema samohranom roditeljstvu Sažetak   PDF
Zora Raboteg-Šarić, Ninoslava Pećnik
 
Svezak 22, Br. 2 (2015) Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije Sažetak   PDF
Aleksandra Huić, Ivana Jugović, Željka Kamenov
 
Svezak 6, Br. 2 (1999) Stjepan Baloban: Etičnost i socijalnost na kušnji Detalji   HTML   PDF
Željka Bišćan
 
Svezak 8, Br. 2 (2001) Stjepan Baloban (ur.): Gospodarsko-socijalni izazovi u tanzicijskim zemljama Detalji   HTML   PDF
Gordan Črpić
 
Svezak 9, Br. 1 (2002) Stjepan Baloban (ur.): Hrvatska obitelj na prekretnici Detalji   HTML   PDF
Ankica Marinović Bobinac
 
Svezak 11, Br. 1 (2004) Stjepan Baloban (ur.): Hrvatski identitet u Europskoj uniji Detalji   PDF
Josip Prgomet
 
Svezak 8, Br. 1 (2001) Stjepan Baloban (ur.): Izazovi civilnog društva u Hrvatskoj Detalji   HTML   PDF
Siniša Zrinščak
 
951 - 1000 od 1200 stavke/a << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014