Svezak 19, Br. 3 (2012)

Kazalo sadržaja

Članci

Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca Sažetak PDF
Marina Ajduković, Linda Rajhvajn Bulat 233-253
Institucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama: što nas je naučila povijest? Sažetak PDF
Marko Buljevac 255-272

Prijevod

Šok javnog sektora u Europi: Između strukturnih reformi i kvantitativnih prilagodbi Sažetak PDF
Daniel Vaughan-Whitehead 273-301

Dokument

Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja 2009. i 2010. godine u Republici Hrvatskoj Sažetak PDF
Teo Matković, Zdenko Babić, Annamaria Vuga 303-336

Knjige i časopisi

Ivana Vukorepa: Mirovinski sustavi - Kapitalno financiranje kao čimbenik socijalne sigurnosti PDF
Predrag Bejaković 337-339
Lars Fr. H. Svendsen: Filozofija rada PDF
Annamaria Vuga 339-341
Colin Crouch: The strange non-death of neoliberalism PDF
Danijel Baturina 341-344

Informacije i osvrti

10. Međunarodna ISTR konferencija PDF
Jelena Matančević 345-347
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2013. godini PDF
Jelena Matančević 347-355


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014