Svezak 18, Br. 2 (2011)

Kazalo sadržaja

Članci

Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob Sažetak PDF
Ivona Škreblin Kirbiš, Iva Tomić, Maja Vehovec 127-148
Upravljanje zaposlenicima starije životne dobi – model djelotvornog upravljanja u hrvatskim organizacijama Sažetak PDF
Nina Pološki Vokić, Lana Grgurić 149-174
Rodne razlike u obiteljskim ulogama, zadovoljstvu i doživljaju pravednosti s obzirom na tradicionalnost stava Sažetak PDF
Andreja Bartolac, Željka Kamenov, Olivera Petrak 175-194
Uloga iskustva rodno neravnopravnog tretmana u obitelji u percepciji, stavovima i sklonosti rodnoj diskriminaciji Sažetak PDF
Željka Kamenov, Aleksandra Huić, Ivana Jugović 195-215

Regulativa

Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja 2011.-2012. (Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje) PDF
Marina Kuveždić 217-220
Stvaranje jedinstvenih kriterija utvrđivanja invaliditeta te dileme oko načina njegovog mjerenja PDF
Tomislav Benjak 221-225

Knjige i časopisi

Darja Maslić Seršić: Ekonomsko nasilje nad ženama: manifestacije, posljedice i putovi oporavka PDF
Zvonimir Galić 227-228
Alfred Pfaller i Marc Meinardus (ur.): Social Inclusion in South-East Europe – National and Regional Policy Priorities for a Social Europe PDF
Predrag Bejaković 229-232
Elaine Fultz: Dynamic Social Security for Europe: Choice and Responsibility PDF
Predrag Bejaković 232-236

Informacije i osvrti

Ceraneo konferencija: Postignuća i izazovi razvoja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj PDF
Valentina Kanić, Martina Horvat 237-239
Simpozij: Ima li supsidijarnosti u hrvatskom društvu? PDF
Valentina Kanić 239-241
Konferencija: Poboljšanje pristupa stanovanju Roma: dobre lokalne prakse, financiranje i zakonodavstvo PDF
Gojko Bežovan 241-243

Dokumentacija

Siromaštvo i dohodovne nejednakosti u Hrvatskoj: 2001.-2009. PDF
Zoran Šućur 245-256


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014