Svezak 22, Br. 2 (2015)

Kazalo sadržaja

Članci

Socijalni i pravno-ekonomski aspekti uvođenja potrošačkog stečaja Sažetak PDF
Dejan Bodul, Ivana Tomas Žiković, Saša Žiković 133-152
Povezanost socijalne podrške i nekih aspekata roditeljstva u obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju Sažetak PDF
Zdravka Leutar, Violeta Oršulić 153-176
Responses of the Serbian Welfare State to the Global Economic Crisis Sažetak PDF
Natalija Perišić, Jelena Vidojević 177-194
Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj Sažetak PDF
Tanja Vučković Juroš 195-218
Stavovi studenata o pravima osoba homoseksualne orijentacije Sažetak PDF
Aleksandra Huić, Ivana Jugović, Željka Kamenov 219-245
Katuba u židovskom pravu (כתובה) Sažetak PDF
Vanja-Ivan Savić 247-258

Prijevod

Ženevska povelja UN-a o održivom stanovanju Sažetak PDF
Ekonomsko povjerenstvo UN za Europu Ekonomsko povjerenstvo UN za Europu 259-267

Knjige i časopisi

Social Housing in Transition Countries PDF
Josip Pandžić 269-272
Migracije i razvoj Hrvatske - Podloga za hrvatsku migracijsku strategiju PDF
Predrag Bejaković 272-278


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014