Svezak 4, Br. 3 (1997)

Kazalo sadržaja

Socijalna politika i nezaposlenost HTML PDF
  207

Članci

Materijalno-pravna zaštita nezaposlenih u Hrvatskoj i u odabranim zemljama Sažetak HTML PDF
Predrag Bejaković 209-222
Uloga i dometi aktivne politike u reguliranju tržišta rada Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 223-235
Tržišna transformacija, nezaposlenost i promjene u sustavima socijalne sigurnosti i socijalne pomoći u Hrvatskoj Sažetak PDF
Zoran Šućur 237-251
Socijalna skrb i nezaposlenost u Republici Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Ana Balaband 253-263
Institucionalna uređenost tržišta rada u Danskoj Sažetak HTML PDF
Nada Kerovec 287-293

Dokument

Financiranje javnog sektora, reforma zdravstva i mirovinska reforma u Hrvatskoj Sažetak HTML PDF
Svjetska banka 265-285

Prijevod

Reforma socijalnog sektora u postsocijalističkim zemljama: normativni pristup Sažetak PDF
Janos Kornai 295-315

Informacije i osvrti

Rasprava o mirovinskoj reformi u Hrvatskoj HTML PDF
Mihovil Rismondo 317-321
Teze za raspravu o hrvatskoj mirovinskoj reformi Sažetak HTML PDF
Vlado Puljiz 322-323

Knjige i časopisi

Rudolf Weiler: Uvod u katolički socijalni nauk HTML PDF
Siniša Zrinščak 325-327
Aleksandar Halmi: Kvantitativna metodologija u društvenim znanostima HTML PDF
Nino Žganec 327-328
Peter L. Berger, Thomas Luckmann: Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning:The Orientation of Modern Man HTML PDF
Zdenko Zeman 328-332
Dennis J. Snower i Guillermo de la Dehesa (ur.): Unemployent Policy, Government options for the labour market HTML PDF
Darko Oračić 332-334

Dokumentacija

Zaposlenost, nezaposlenost i neslužbeno gospodsarstvo HTML PDF
Siniša Zrinščak 335-338


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014