Svezak 17, Br. 3 (2010)

Kazalo sadržaja

Članci

Razlike u školskom uspjehu učenika trećih i sedmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj s obzirom na spol učenika i obrazovanje roditelja: populacijska perspektiva Sažetak PDF
Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić 345-362
Zaposlenost žena i pristup sustavu predškolske skrbi za djecu u Hrvatskoj: postoji li veza? Sažetak PDF
Ivana Dobrotić, Teo Matković, Jelena Baran 363-385
Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s intelektualnim teškoćama Sažetak PDF
Sanja Skočić Mihić, Lelia Kiš-Glavaš 387-399

Prijevod

Prema postojanoj socijalnoj državi Sažetak
Francis G. Castles 401-425

Dokumentacija

Izdaci za socijalnu zaštitu u Hrvatskoj – usporedba sa zemljama Europske unije PDF
Zdenko Babić 427-431
O socijalnim učincima ekonomske krize u Hrvatskoj: utjecaj, odgovori i preporuke (analiza dokumenata Svjetske banke i UNDP-a) PDF
Ivan Lakoš 433-440

Knjige i časopisi

Jasminka Kulušić: Isplati li se fl eksibilnost – hrvatsko tržište rada PDF
Predrag Bejaković 441-443
Vlado Košić i Gordan Črpić (ur.): U službi pravde i mira PDF
Valentina Kanić 443-446
Jiri Večernik: Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-Economic Policies and Structures PDF
Gojko Bežovan 446-449
Martin Seeleib Keiser, Silke van Dyk i Martin Roggenkamp: Party Politics and Social Welfare: Comparing Christian and Social Democracy in Austria, Germany and the Netherlands PDF
Andrija Henjak 449-452
Kees van Kersbergen i Philip Manow (ur.): Religion, Class Coalitions and Welfare State PDF
Ivan Grgurić 452-455

Informacije i osvrti

WILCO – FP7 projekt o socijalnim inovacijama, socijalnoj isključenosti i socijalnoj koheziji PDF
Gojko Bežovan 457-461
Međunarodne konferencije s područja socijalne politike u 2011. godini PDF
Jelena Matančević 462-469


Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014