Revija za socijalnu politiku, Svezak 17, Br. 3 (2010)

Veličine fonta:  Mali  Srednji  Veliki

Teškoće pri zapošljavanju i radu osoba s intelektualnim teškoćama

Sanja Skočić Mihić, Lelia Kiš-Glavaš

Sažetak


Iako je pravo na rad temeljno pravo svakog pojedinca, osobe s intelektualnim teškoćama imaju posebno nepovoljan položaj u svijetu rada. Poslodavci iskazuju nepovoljnije stavove prema zapošljavanju ove skupine osoba, u usporedbi s ostalim osobama s invaliditetom.
Cilj je istraživanja ispitati latentni prostor teškoća pri zapošljavanju osoba s intelektualnim teškoćama percipiranih od strane poslodavaca. Sto pedeset i četiri poslodavca Primorsko-goranske županije ispitana su Skalom «Intelektualne teškoće» koja je sastavni dio Anketnog upitnika motiviranosti poslodavaca za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Kiš-Glavaš, 2002.). Dobivena su četri faktora: Faktor teškoća u socijalnom ponašanju, Faktor radne nekompetentnosti, Faktor nesamostalnosti i Faktor socijalnog neprihvaćanja.
Poslodavci ovog uzorka najviše prepreka vide u zapošljavanju ovih osoba na dobivena prva dva faktora, odnosno u pretpostavljenoj radnoj nekompetentnosti i teškoćama u socijalnom ponašanju ovih osoba.
Ovim se rezultatima potvrđuju raniji nalazi koji ukazuju na potrebu informiranja poslodavca o sposobnostima i mogućnostima osoba s intelektualnim teškoćama, u cilju otklanjanja ili ublažavanja predrasuda o radnom potencijalu osoba s intelektualnim teškoćama.

Cijeli tekst: PDF

Revija za socijalnu politiku (Online). ISSN: 1845-6014